07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kaplice-Blansko, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkaplice.cz

GPS: 48°44'21.0368399999887"N, 14°31'8.93100000000255"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Šimák

 

 

    

Obec Blansko (Pflanzen) se v r. 1301 nacházela v majetku Zdeňka ze Štemberka a v letech 1369-79 Jana z Ledenice. Dnes je částí města Kaplice. Nadmořská výška je zde 596 m nad mořem, počet obyvatel 207. První písemná zmínka o kostele a farnosti je z 20.12.1359

Kostel sv. Jiří - původně gotický. V 1. polovině 16. století byl přestavěn pozdně goticky (klenba presbytáře a severních přístavků, portály). V r. 1735-40 barokizován.

Jedná se o jednolodní kostel s pětiboce zakončeným presbytářem s opěráky, se sakristií, předsíní a márnicí na severní straně po celé délce stavby. Na jižní straně lodi je hranolovitá věž, v podvěží kaple. zakončená půlkruhovitou apsidou.

      Varhany   ​

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube