07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vyšší Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:15 - 19:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Opatský chrám. V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie se cisterciáci shromažďují pravidelně sedmkrát za den, aby se zde modlili a chválili Boha, jak tomu bylo po celá staletí. Velkolepá sakrální stavba byla dokončena v polovině 14. století a patřila k největším v Čechách. Pod kněžištěm se nachází hrobka Rožmberků, zakladatelů vyšebrodského opatství a nejmocnějšího panského rodu Českého království. V gotickém chrámu stával proslulý oltář Mistra vyšebrodského (dnes vystaveno v NG Praha). Současný hodnotný kostelní inventář pochází z období baroka a novogotiky. Poslední generální renovace interiéru kostela byla provedena po 85 letech, v době od října 2010 do října 2012 v rámci konání česko-rakouské Zemské výstavy 2013.   

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube