07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Čimelice, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 19:05
Slavnostní otevření kostela za doprovodu zvonů
Zvonění zvonů, otevření kostela, volné prohlížení
19:05 - 19:30
Komentovaná prohlídka o historii kostela
19:30 - 20:30
Možnost prohlídky kostelní věže
Prohlídka bude probíhat po malých skupinkách
20:30 - 21:00
Závěrečná modlitba, ochutnávka vín

Informace o kostele

Kostel Nejsvětější Trojice v Čimelicích je římskokatolický farní kostel, dnes v barokní podobě z první poloviny 17. století.

V místě dnešního kostel stával původně gotický svatostánek zřejmě z poloviny 13. století, z něhož se zřejmě zachovala sakristie, nejstarší dochovaná část kostela. Jsou také dosud patrné renesanční fresky v kněžišti a socha Panny Marie z 15. století. V první půli 17. století byl kostel barokizován a o přibližně sto let později přibyla ještě kaple svaté Barbory.

Autorem většiny mobiliáře, včetně soch na hlavním oltáři, byl čimelický sochař Jan Karel Hammer.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube