10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Čimelice, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 19:10
Zahájení
Zvonění zvonů, otevření kostela, volné prohlížení
19:10 - 19:20
Rozsvícení svící a prosby
Návštěvníci mohou napsat, za co prosí.
19:20 - 19:40
Ochutnávka mešního vína
19:40 - 20:00
Prohlídka půdy a veže se zvony
Na vlastní nebezpečí
20:00 - 20:10
Bobřík odvahy
Vysvětlení BOBŘÍKA ODVAHY dětem a přidělení úkolů, může se plnit během celého večera. Děti, které se zapojí do malování a her obdrží po splnění úkolů HESLO a na toto heslo si můžou v cukrárně vyzvednout ZMRZLINU ZDARMA.
20:10 - 20:20
Krátký hudební program
Děti budou hrát na kytary a zpívat jednoduché písničky. Všichni se mohou přidat, zpěvníčky s texty písní budou připraveny.
20:20 - 21:00
Komentovaná prohlídka kostela
21:00 - 21:10
Krátký hudební program
Děti budou hrát na kytary a zpívat jednoduché písničky. Všichni se mohou přidat, zpěvníčky s texty písní budou připraveny.
21:10 - 21:40
Komentovaná prohlídka kostela
21:40 - 21:55
Modlitba za Ukrajinu a čtení proseb návštěvníků
Budou se číst prosby, pokud jejich autoři chtěji, aby byly čteny.
21:55 - 22:00
Rozloučení
Kostel se zavírá ve 22 hodin.

Informace o kostele

Kostel Nejsvětější Trojice v Čimelicích je římskokatolický farní kostel, dnes v barokní podobě z první poloviny 17. století.

V místě dnešního kostel stával původně gotický svatostánek zřejmě z poloviny 13. století, z něhož se zřejmě zachovala sakristie, nejstarší dochovaná část kostela. Jsou také dosud patrné renesanční fresky v kněžišti a socha Panny Marie z 15. století. V první půli 17. století byl kostel barokizován a o přibližně sto let později přibyla ještě kaple svaté Barbory.

Autorem většiny mobiliáře, včetně soch na hlavním oltáři, byl čimelický sochař Jan Karel Hammer.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube