10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dolní Dvořiště, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:30
Varhanní hudba
17:00 - 19:00
Individuální prohlídka

Informace o kostele

 

 

Pravděpodobně se založením obce ve 13. století, zde byl vystaven i původní kostel, jehož existenci máme doloženu k r. 1279, kdy byl podřízen duchovní správě Cisterciáků ve Vyšším Brodu. V roce 1367 zde byla zřízena fara, která v husitských dobách přestala být katolickou. Od roku 1641 se však opět ujali duchovní správy Vyšebrodští mniši.

Nynější gotický kostel se začal stavět asi roku 1481, presbytář (kněžiště - prostor s hlavním oltářem) byl dokončen v roce 1488.  Celá stavba byla hotova a posvěcena  11. 7. 1507 pasovským biskupem Bernardem.  Varhany jsou z roku 1765 (dílo freistadtského varhanáře Lorenze F. Richtera) a mají 12 rejstříků a 2 manuály.  Traktura je mechanická. V zábradlí je třírejstříkový pozitiv.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube