07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Luže, kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:05
Zvony oznámí začátek akce
18:00 - 19:00
Koncert Cantus Amici Pardubice
Jarní koncert duchovní hudby: A. Dvořák: Mše D dur op. 86 "Lužanská". Sbor Cantus Amici Pardubice řídí Jaroslav Šlais.
19:00 - 20:00
Možnost prohlídky kostela s průvodcem
Samostatná prohlídka chrámu, prohlídka s výkladem a poutavým vyprávěním o historii kostela, audiovizuální videa v 8 jazycích.

Celovečerní program:

Možnost zakoupení poutnických oplatek, pohledů a upomínkových předmětů
Vyhlášené poutnické oplatky z Luže v mnoha příchutích a drobné upomínkové předměty a pohledy.
Kavárnička s drobným občerstvením, ochutnávka moštového a mešního vína

Informace o kostele

WWW: http://www.chlumek.net

Adresa kostela: Hamzova ul. , bez č.p.

GPS: 49°53'27.838"N, 16°1'45.54"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Jirásko

Poutní chrám P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů je jedním z nejvýznamnějších poutních míst východních Čech. Byl vystavěný na čedičovém návrší "Chlumku" nad Luži v letech 1690-1695. Poutní místo založila hraběnka Marie Maxmiliána Eva Terezie Hieserlová. Vzniklo podle návrhu P.I.Bayera, kterými se nechal vést italský architekt G.B.Alliprandi. Stavba je výjimečná už jen tím, že jde o ojedinělou stylově čistou stavbu raného baroka. Na vnitřní výzdobě se podíleli řezbář J.F.Pacák a malíř J.J.Heintsche. Kostel je typická česká jezuitská stavba s jednou lodí, bočními kaplemi a emporami, s bazilikálním osvětlením lodi, užším presbytářem a dvouvěžovým průčelím. V interiéru je architektonicky pozoruhodná zděná Mariánská kaple v presbytáři, která je zaklenutá kupolí s tzv. lucernou. Zde se uchovává uctívaný milostný obraz Panny Marie Pomocné- tzv. Pasovské. O tomto obrazu uváděla sama zakladatelka, že jde o kopii originálu L. Cranacha z Innsbrucku, kterou údajně namaloval týž malíř, který pořídil i kopii uctívaného obrazu v Pasově. V roce 2010 byla dokončena Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži. Nyní máte díky tomuto projektu možnost zhlédnout zrestaurované varhany, novou výmalbu kostela, restaurátorské práce na mobiliáři-zejména na Mariánské kapli s hlavním oltářem apod.. Od 8/2011 do 06/2012 se realizovala stavba výtahu a stavba prosklené zádveřní stěny. Projekt zpřístupnění církevní památky podobného typu pomocí výtahu je ojedinělý v celé ČR. Přístup do kostela je díky stavebním úpravám, spočívajících ve vybudování výtahu s přístupovou podzemní chodbou a cestou, umožněn i občanům se sníženou schopností pohybu. Díky prosklené stěně v zádveří chrámu vznikla jedinečná možnost prohlídky kostela v turistické sezóně bez průvodce navíc doplněná o audiovizuální techniku umožňující seznámení se v detailech s nádherným barokním vybavením kostela, s jeho historií a okolím. Je zde k dispozici film v češtině, němčině, angličtině, ruštině, polštině, španělštině, francouzštině a italštině. V 03/2016 byla dokončena oprava interiéru chrámu. Byly zrestaurovány zbývající dřevěné prvky - 6 bočních oltářů, 6 zpovědnic, spodní část kazatelny, nábytek v sakristiích, zbývající obrazy, 4 schodiště, všechny vnější i vnitření dveře, apod. Dále se podařilo zrealizovat opravu vstupního portálu, soch sv. Jáchyma, sv. Josefa a fasády průčelí. V 03/2017 byly zahájeny stavební a restaurátorské práce na akci Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži, podpořené dotací z IROP. Při této opravě byla obnovena fasáda lodi kostela, celá ohradní zeď, chodník a zeleň v areálu zahrady. Park kolem kostela byl slavnostně otevřen 19.4.2018. Mše svaté na Chlumku: Neděle 9:30 hod. Aktuální informace najdete na webových stránkách farnosti: http://www.chlumek.net

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube