07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 20:15 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Raně gotický kostel sv. Petra Pavla byl poslaven ve druhé polovině 13. století, pravděpodobně v letech 1251 - 1273. Jeho stavbu následně dokončili johanité v první polovině 14. století. Roku 1454 byla ke kostelu přistavěna hranolová věž, jejíž současná podoba je výsledkem úprav v letech 1741 a 1836.

Kostel je trojlodní, s protáhlým pětiboce uzavřeným kněžištěm a vloženými emporami. Chrámový mobiliář je převážně barokní, hlavní oltář je od místního řezbáře Jana Turovského z roku 1775, z téhož roku jsou i lavice. Mezi nejstarší památky patří gotická křtitelnice, pozně gotická socha Madony a odkrytá freska.

Současné zvony byly pořízeny v letech 1993 - 2000.

(Podle letáku vydaného p. Jiřím Vašků)

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube