02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Jablonec nad Nisou, modlitebna ochranovského sboru při ČCE

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 20:00
Zábava pro děti
K dispozici dětem (na vlastní nebezpečí) farní trampolína, prolézačka a další. V případě špatného počasí aktivity pro děti uvnitř.
17:00 - 20:00
Něco na zub
Pohoštění pro návštěvníky na farní zahradě, v případě špatného počasí uvnitř.
17:00 - 20:00
Otevřená modlitebna
Modlitebna bude otevřená, s možností výkladu o prostoru, sboru a v Ochranově - Herrnhutu obnovené Jednotě bratrské (Moravian Church).

Informace o kostele

Adresa: Máchova ulice 29  

Jednota bratrská (Unitas fratrum, Moravian Church) působí v Jablonci nad Nisou od roku 1896. Do roku 1945 byl její sbor německý, na což dodnes upomíná nápis Evangelische Brüdergemeine na domě (nějaký čas jej překrýval český nápis, ale německý se ukázal být mnohem trvanlivější). Po 2. světové válce shromáždil sbor české členy dosídlující pohraničí. Budova byla postavena kolem roku 1880, přízemí původně sloužilo jako truhlářská dílna. Sbor dům zakoupil v roce 1907. Bílé lavice a celkové ladění modlitebny do bílé je v souladu se stylem vzniklým v Ochranově - Herrnhutu v Lužici, uplatňovaným všude po světě, kde obnovená Jednota bratrská působila. Modlitebna získala svůj současný vzhled na začátku 30. let 20. století, od té doby se příliš nezměnila.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube