07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hradiště-Bezděkov, kostel sv. Ondřeje

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 19:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Kostel sv. Ondřeje je původně raně gotický z doby po r. 1250, upravovaný v 16. a 18. století. Jednolodní stavba je zakončena presbytářem s pravoúhlým závěrem, na jižní straně byla dodatečně doplněna plochostropá vstupní předsíňka, na severní pak obdélný přístavek. Loď zpřístupňuje hrotitý, bohatě profilovaný gotický portálek, dochována jsou také hrotitá gotická okna a (obnovená) renesanční sgrafitová výzdoba fasád. Jižně od kostela při hřbitovní bráně stojí pseudogotická zvonice z 19. století.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube