07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kájov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

15:30 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
15:25 - 21:00
Celovečerní program
V areálu také najdete: výstavu obrázků dětí ze ZŠ Kájov na téma jedné kájovské pověsti, výstavu fotografií ze života poutního místa, několik zastavení s doprovodným textem, s hádankami a mnoho dalšího. Také malé občerstvení.
15:30 - 17:00
Srdce pro děti
Přijďte s dětmi poznat dominantu Kájova z jiného úhlu - nahlédnout do kostela, něco malého si vyrobit, zamlsat si a trošku si i zasportovat. Srdečně zveme malé i velké.
15:30 - 18:00
Možnost individuální prohlídky kostela, ztišení, osobní modlitba a prohlídka poutního areálu
Možnost napsat svou modlitbu - prosbu, děkování... (třeba krátkou jako SMS) a zapálit svíci.
18:00 - 19:00
Zvonění kájovských zvonů, netradiční komentovaná prohlídka kostela s varhaním doprovodem
Zvonění pěti kájovských zvonů nás svolá do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Při prohlídce kostela si přiblížíme některé detaily kostela a zaměříme se na symbol srdce, který je v našem kostele hojně užíván. Komentář podtrhne vhodná varhaní skladba.
19:00 - 21:00
Možnost individuální prohlídky kostela, ztišení, osobní modlitba a prohlídka poutního areálu
Možnost napsat svou modlitbu - prosbu, děkování... (třeba krátkou jako SMS) a zapálit svíci.
21:00 - 21:30
Nešpory - Závěr
Společně s místními sestrami sv. Kříže se můžete pomodlit Nešpory, část denní modlitby církve, do které budou vloženy také napsané modlitby návštěvníků.

Informace o kostele

Kájov leží asi 5 km od Českého Krumlova směrem na Lipno. Parkování pro osobní auta: nejlépe na parkovišti před obecním úřadem GPS 48.8108989N, 14.2590178E nebo před restaurací Konibar GPS 48.8097331N, 14.2580358E od restaurace Konibar projít průchodem přes farní dvůr až ke kostelu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube