07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Rumburk, Loretánská kaple Panny Marie a klášterní kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.loretarumburk.cz/

Adresa kostela: Třída 9. května 149/27

GPS: 50°57'12.535"N, 14°33'17.519"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jozef Kujan

Návaznost na dopravu:

Loretánská kaple Panny Marie a klášterní kostel sv. Vavřince se nacházejí v centru Rumburku, na tř. 9. května 149/27.

Loreta Rumburk je celoročně přístupná barokní sakrální památka. Konají se v ní pravidelné mše sv., koncerty, výstavy a doprovodné kulturní akce. Ve vstupní budově se nachází česko-německá Expozice církevního umění Šluknovska (od 2013). Spravuje ji Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Loreta Rumburk patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cennou Svatou chýši (1704-1709) dal podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství Anton Florián kníže z Liechtensteina. Součástí mariánského poutního místa je loretánské kaple, ambit s bohatou nástropní výmalbou, čtyři nárožní kaple a restaurovaná poutní kaple Svatých schodů. Loreta v Rumburku je stavebně propojena s klášterním kostelem sv. Vavřince (1683-1685). Loreta a kostel byly do roku 1950 součástí kapucínského konventu u sv. Vavřince.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube