10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Malonty, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 20:00
Individuální prohlídka
20:00 - 21:00
Varhanní hudba

Informace o kostele

    
 
 
První písemná zmínka o obci je z roku 1360. Zakladateli Malont byli němečtí kolonisté, kteří byli povoláni od pánů z Michalovic z Horních Rakous do Čech, aby zde vymítili lesy. V roce 1620 přecházejí Malonty do majetku hraběte Buqoye (panství novohradská). Od 14. stol je zde plebánie pod názvem Meinholt.

 

Kostel sv. Bartoloměje

Původně gotická kaple sv. Kateřiny, založená v 1. polovině 14. století. Roku 1400 přistaven presbytář, pak koncem 15.století kostel rozšířen na dvoulodní chrám. 

Orientovaná, kamenná a omítaná stavba stojí nad vesnicí na vrchu uprostřed hřbitova. Složena je s kaple sv. Barbory o jednom poli  a pěti stranách osmistěnu s přilehlým, na západ točitým schodištěm  a z vlastního kostela přistavěného svým kněžištěm k jižní zdi kaple. Kněžiště s jedním polem a  závěrem z pěti stran osmistěnu je sevřeno na východ nízkou sakristií a na západ dvojlodím o čtyřech okenních osách. Ze západního průčelí vystupuje hranolová věž, jejíž západní  rohy podpírají čtyři opěrné pilíře, postavené z hladce přitesaných kvádrů ve tvaru zdí sešikmených od věže až na zem.

Zařízení je barokní, vzniklo kolem roku 1710. Hlavní oltář je práce sochaře Jos. Dietricha z Č. Budějovic, který je autorem Samsonovy kašny v ČB.

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube