07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Mirovice, kostel sv. Klementa

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21.04.2024)

Ne
11:00 celý rok, každý týden

Farní kostel sv. Klementa v Mirovicích

Podle tradice zdejší kostel sv. Klimenta založili sv. Cyril a Metoděj, nejspíše však vznikl až v polovině 13. století po přeložení duchovní správy z nedalekého hradiště Bozeň, o čem svědčí jeho raně gotické základy. Do současnosti se na severní straně zachoval raně gotický vstupní portál z let 1240 – 1250. Gotická Madona pochází patrně z roku 1450. Roku 1556 si rody Loubských z Lub a Moren vystavěly pod původním presbytářem, který byl na východní straně kostela, pohřební kryptu. Zachované náhrobníky jsou z let 1571, 1589 a 1601. První barokní přestavbou kostel prošel v roce 1632, kdy byla snesena původní gotická střecha. Z toho roku je dochovaná i cínová křtitelnice. Ačkoliv roku 1717 vypracoval plán na další barokní přestavbu slavný architekt Kilián Dietzenhofer ml., do současné podoby byl kostel rozsáhle přestavěn v letech 1724 – 1728 podle plánů Františka Jakuba Fortina, dvorního architekta Adama ze Schwarzenberga s italskými kořeny. Nejen že byla vystavěna příčná loď, pořízen nový mobiliář, ale byla změněna orientace kostela z východu směrem na západ. Kostel je jednolodní s příčnou lodí. Presbytář, netradičně umístěn na západní straně kostela, je pravoúhle uzavřen. Jižní strany přiléhá sakristie a ze severní vstupní předsíň s odkrytým gotickým portálem. Vnitří prostor je sklenut valeně s lunetami. Hlavní východní průčelí je zdobeno pilastry, mezi kterými se nachází znak Schwarzenbergů. Vrchol zdobí kovaný kříž. Nad křížením lodí se vypíná drobná věžička s barokní bání z roku 1772.

Hlavní oltář sv. Klimenta zdobí freska, která je počítána k nejcennějším památkám rané barokní malby. Vyhotovil ji v roce 1739 sušický malíř Jan Kašpar podle oltáře v kostele sv. Klimenta na Starém Městě pražském.

Severně od kostela stojí mohutná hranolová věž, která byla zvýšena a přestavěna do dnešní podoby roku 1676. Ve věži jsou tři zvony. Nejstarší – sv. Donát je z roku 1729. Po druhé světové válce byly do zvonice pořízeny zvony sv. Martin a Maria, neboť dřívější zvony se staly obětí válečného zbrojení za 1. a 2. světové války.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube