07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Manětín-Rabštejn nad Střelou, kostel Panny Marie Sedmibolestné

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:20
Zahájení Noci kostelů
Zahájíme letošní ročník Noci kostelů hudbou, na violu jako v minulých ročnících zahraje Vojta Svoboda. Úvodní slovo K2 (kostelnice Klára)
18:00 - 23:00
Po celou dobu Noci kostelů budeme rozdávat poutníkúm razítka do poutnických pasů a kdo bude chtít, budou k dispozici i křesťanské samolepky
18:20 - 19:00
V kostele se zaběhlo patnáct myšek...... Pomůžete mi je najít, milé děti?
Krátká hra pro děti, které budou společně s rodiči hledat zaběhlých patnáct kostelních myšek, ukrytých v lodi kostela. Na pomoc budou mít půdorys/plánek kostela a také rodiče. Před kostelem bude pro děti malá výtvarná dílnička.
19:00 - 20:00
Komentovaná prohlídka kostela.
Nové objevy v kostele Sedmibolestné P. Marie
20:10 - 21:00
Prostor pro setkání v kostele i před ním. Chvíle pro občerstvení před kostelem.
Před kostelem bude malá dílnička pro děti a drobné občerstvení.
21:00 - 23:00
Průběžné setkávání s poutníky NK při hudbě Vojtěcha Svobody. Volná diskuse.
21:30 - 22:30
Sledování noční oblohy hvězdářským dalekohledem.
Večer bude na obloze vidět planeta Venuše...... Poutí do vesmíru vás provede skvělá paní Miroslava Pokorná.
23:00 - 23:00
Zamykání kostela na sedm západů
Ukončení Noci kosstelů

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Rabštejn nad Střelou je dostupný veřejnou dopravou pouze v pracovní dny ve směru od Plzně a Kralovic s přestupem v Manětíně. Autobusy do Rabštejna z Manětína odjíždějí ve 13:50, 16:00 a 18:10. Nejpraktičtější je ovšem dojet rychlíkem do Žihle (trať Plzeň - Žatec - Most) a dále do Rabštejna absolvovat příjemnou lesní šestikilometrovou procházku. Těšíme se na vás!

Poutní kostel P. Marie Sedmibolestné byl podle soupisové literatury postaven v roce 1766-67 stavitelem Schmelnikem jako součást komplexu servitského kláštera, od roku 1792 (po zrušení kláštera a zboření staršího kostela sv. Matouše) se klášterní kostel stává kostelem farním. Výstavba započala s patronací hraběte Maxmiliána Lažanského, dle plánů Anselma Luraga a benedikován v roce 1769. Mobiliář současný se stavbou, ve vitrinách bočních oltářů uloženy ostatkové relikviáře - tzv. manekýni. Na oltáři sv. Martina milostná socha Piety, snad z období kolem roku 1605. Na kruchtě unikátně dochované původní varhany z roku 1793.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube