07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jihlava, kostel sv. Kříže, CČSH

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:30
Náhodná setkání. Koncert
Náhodná setkání. Komorně folkový koncert
20:00 - 20:20
Čtení z Bible kralické. Dobové zpěvy
21:00 - 21:20
Čtení z Bible kralické. Dobové zpěvy
22:00 - 22:20
Čtení z Bible kralické. Dobové zpěvy

Informace o kostele

WWW: https://www.ccsh.cz/

Adresa kostela: Křížová 4

GPS: 49°23'51.722"N, 15°35'26.315"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: František Tichý

     Kostel sv. Kříže v Jihlavě byl založen ve 4O. letech 13. století dominikánským řádem. Stával v něm nádherný "Přemyslovský kříž", dřevěný krucifix datovaný do poloviny 15. století. Chrám byl budován postupně v rozmezí několika desetiletí a ještě později po požárech města přestavován.      Za husitských dob byla Jihlava převážně katolická a jako královské město věrná Zikmundovu zeti Albrechtovi, markraběti moravskému.  Snad proto právě zde byla vyhlášena slavná Basilejská kompaktáta, ukončující smírem zničující války, zároveň byla ale první (a nadlouho i poslední) vlaštovkou náboženské tolerance v Evropě (1436).      V letech 1522-23 právě v chrámu sv. Kříže kázal Lutherův spolupracovník a přítel Paulus Speratus a luteránská (většinou německá) část Jihlavy zde přijímala podobojí.      Od dob rekatolizace a nástupu Jezuitů v sousedství navrátivší se řád Dominikánů spíše živořil a v roce 1784 byl rozhodnutím císaře Josefa II. zrušen a klášter i chrám předán armádě. Té se za 160 let pobytu podařilo celý objekt neuvěřitelně zdevastovat.      V r. 1947 si budovu kostela pronajala na 99 let Církev československá (nyní husitská) a s velkým úsilím obce bylo hlavní trojlodí chrámu opraveno k používání. Sbor byl otevřen a posvěcen na Květnou neděli 10.dubna 1949.      Východní (a starší) část kostela - presbytář (kněžiště) zůstal oddělen zdí v užívání armády  do r. 1990. Poté zde probíhaly opravy, ale často se střídali majitelé objektu. Až ve vlastnictví Města Jihlavy byla dělící zeď zbourána při celkové rekonstrukci 2009-2011, při které presbytář dostal i nový unikátní strop z pnuté folie.      Chrámové trojlodí o stejné výšce kleneb je vrcholem tzv. cisterciácké gotiky u nás poměrně vzácné, klenby jsou čtyřpaprskové, jen zčásti se dochovaly gotické fresky a výmalba ze 17.st. Vchází se jedinečným ústupkovým portálem (1260). Věž kostela byla údajně dřevěná a po středověkých požárech již nebyla obnovena, zůstalo po ní krásné kamenné točité schodiště.      Kostel nyní slouží nejen k bohoslužbám (kromě Církve čs. husitské zde má shromáždění i Starokatolická církev), konají se zde často i různé koncerty a další kulturní akce.         

Nejbližší Noc kostelů:

Jihlava, kostel sv. Ignáce – 0,1 km

Jihlava, kostel sv. Jakuba Většího – 0,4 km

Jihlava, kostel u Matky Boží – 0,4 km

Jihlava, kostel apoštola Pavla – 0,6 km

Jihlava, modlitebna ECM – 1,0 km

Střížov u Jihlavy, kostel sv. Jana Křtitele – 13,7 km

Třešť, kostel sv. Martina – 15,5 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube