10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dolní Dvořiště - U Svatého Kamene, kostel Panny Marie Sněžné

Program Noci kostelů 10. června 2022

09:00 - 20:00
Individuální prohlídka
18:00 - 18:25
Varhanní hudba

Informace o kostele

Ve 20. letech 17. století se objevují informace o mimořádných zjeveních spojených s posvátnými kameny zdejšího místa a také o uzdravujícím účinku zdejší vody. Proto r. 1655 nechaly krumlovské klarisky (abatyše Pöpperlová) jimž pozemky patřily, zbudovat kapli vedle kamenů, která se pak stala presbytářem kostela který byl dostavěn v průběhu 18. století. Vznikla též křížová chodba. Místo se stalo hojně navštěvovaným poutním místem.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube