07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dolní Dvořiště - U Svatého Kamene, kostel Panny Marie Sněžné

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Ve 20. letech 17. století se objevují informace o mimořádných zjeveních spojených s posvátnými kameny zdejšího místa a také o uzdravujícím účinku zdejší vody. Proto r. 1655 nechaly krumlovské klarisky (abatyše Pöpperlová) jimž pozemky patřily, zbudovat kapli vedle kamenů, která se pak stala presbytářem kostela který byl dostavěn v průběhu 18. století. Vznikla též křížová chodba. Místo se stalo hojně navštěvovaným poutním místem.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube