07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kámen, kostel Panny Marie Bolestné

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:30
Úvodní slovo, volná prohlídka kaple
Úvodní slovo, volná prohlídka kaple
18:00 - 19:00
Varhanní koncert
Od 18.00 hodin se uskuteční varhanní koncert. Na programu zazní skladby od J. S. Bacha, G. F. Händela, J. Pachelbela, W. A. Mozarta, J. C. F. Fischera a J. K. Vaňhala. Alfred Habermann - varhany, Tomáš Závora - flétna, Vojtěch Pelka - kontratenor
19:30 - 20:10
Komentovaná prohlídka kaple
Komentovaná prohlídka kaple
20:30 - 21:30
Promítání koncertu The Sound of Venice
Promítání koncertu The Sound of Venice, který se v kapli uskutečnil v listopadu 2023. Jedná se o záznam hudebního vystoupení umělecké italsko-české dvojice Francesca Colabelly & Vojtěcha Mrověce.
22:00 - 22:30
Komentovaná prohlídka kaple při svíčkách
Komentovaná prohlídka kaple při svíčkách

Informace o kostele

WWW: http://www.hradkamen.cz

GPS: 49°25'27.2690399999987"N, 15°0'42.400080000003"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Zlata Vobinušková

Návaznost na dopravu:

Kaple Panny Marie Bolestné se nachází na Vysočině v obci Kámen (okres Pelhřimov) 5 km od Pacova, 15 km od Pelhřimova a 30 km od Tábora.

Auto

• poblíž silnice I. třídy č. 19 Tábor – Pelhřimov • 30 km od D1 • 25 km od D3 • parkování obecní – cca 350 metrů od kaple uvnitř obce u obchodu COOP Jednota

Autobus • autobusová zastávka se nachází na parkovišti uvnitř obce u obchodu COOP Jednota • spoje – ve všední dny z Pelhřimova či z Pacova  

Vlak

• Pacov – 5 km po červené turistické stezce, trasa Tábor – Horní Cerekev • Obrataň – 5 km po hlavní silnici

Raně barokní kaple Panny Marie Bolestné stojí na západním kraji obce Kámen. Vznikla přestavbou původní malé kapličky mezi lety 1667-1671 díky majiteli hradu Kámen Janu Kryštofu Malovci z Malovic. V kapli nechal vybudovat rodinnou hrobku, a tomuto účelu přizpůsobil výzdobu i vnitřní vybavení kaple. Jednolodní orientovaná stavba má obdélný půdorys, ke kterému je připojen presbytář, sakristie a panská oratoř s velkým krbem. Architektura původního oltáře je založena na kontrastu černých ploch a bohatých zlacených řezbách. Uprostřed portálového oltáře s tordovanými sloupy je umístěna socha PMB. Okolo oltáře je rozmístěno 5 andělů nesoucích symboly umučení Ježíše Krista – sloup, kříž, žebřík, kopí, houba. Kaple byla původně obehnána zdí se čtyřmi šestibokými kapličkami, které však byly spolu se zdí zbořeny při stavbě silnice na Tábor kolem roku 1832. Kaple Panny Marie Bolestné byla vedena jako svobodná panská kaple s právem veřejných bohoslužeb. Již od počátku svého založení byla nedílnou součástí hradu a majitelé Kámena po léta plnili vůči ní své patronátní povinnosti. Do roku 1984 byla kaple využívána k liturgickým účelům. Poté byla uzavřena a ponechána svému osudu, což vedlo k jejímu rychlému chátrání a k silnému poškození mobiliáře vlhkem. V roce 2002 byla kaple v rámci delimitace zapsána jako nemovitost patřící farnosti ve Věžné. Kraj Vysočina převzal kapli do svého majetku koncem roku 2017 a již o rok později byla zahájena rozsáhlá a nákladná rekonstrukce, která byla ukončena v polovině roku 2022. Správu nad kaplí vykonává Muzeum Vysočiny Pelhřimov, pod které spadá i hrad Kámen.

Nejbližší Noc kostelů:

Moraveč, evangelický kostel – 6,9 km

Pelhřimov, kostel sv. Kříže – 22,3 km

Pelhřimov, kostel sv. Bartoloměje – 22,6 km

Pelhřimov, kostel sv. Víta – 22,8 km

Pelhřimov-Strměchy, Farní sbor Českobratrské církve evangelické – 22,9 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube