07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Zlatá Koruna, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Mariánský varhanní koncert
Varhanní koncert známých děl hraný na zdejším unikátním nástroji z roku 1699, varhany Karel Haymann
19:00 - 20:00
Komentovaná prohlídka kostela
Ndetradiční prohlídka kostela pod vedením zdejšího dlouholetého průvodce Jana Boučka
20:00 - 21:00
Komentovaná prohlídka betléma, sakristie, varhan, zvonů a krovu
Komentovaná prohlídka míst, která nejsou obvykle přístupná
21:00 - 21:00
Zakončení s duchovním slovem

Informace o kostele

 

 

 

...

 

 

 

...

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube