10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Havířov-Prostřední Suchá, kostel SCEAV

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 18:15
Koncert: hity 70. a 80. let
Koncert polských i českých hitů druhé poloviny 20. století. Vystoupí Zespół Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego NIEZAPOMINAJKI.

Informace o kostele

WWW: http://www.sucha.cz

Adresa kostela: Stará

GPS: 49°48'7.865"N, 18°27'32.729"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Janusz Kożusznik, pastor

Návaznost na dopravu:

Z centra města Havířova a také z části Havířov-Šumbark linka MHD č. 419 - zastávka se nachází přímo u kostela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro farní sbor v Havířově-Suché je typická rodinná atmosféra, která ve spojení s tradiční luterskou zbožností přibarvenou pietistickými prvky tvoří živé, ačkoliv nepříliš početné společenství. V roce 2001 byla obnovena činnost nedělní besídky. Ve sborovém domě se konají setkání Dětského klubu „Paprsek“, zejména pro romské děti z místního sídliště, a také setkání Klubu rodin. Pravidelně organizujeme radovánky u příležitosti Dne dětí a jiné akce pro děti, např. Rozloučení s prázdninami či mikulášské besídky. Veškerých dětských akcí se účastní děti z místního dětského domova. Kromě této „vnější“ misijní působnosti se snažíme o obživení duchovního života ve sboru, a to skrze bohoslužby, biblické hodiny a setkání menších sborových buněk. Aktivně v tom napomáhají presbyteři působící v 10 sborových obvodech. Již několik let naše sestry konají zvláštní charitativní činnost: vyrábějí deky a bandáže pro malomocné v Indii, Laosu, Nepálu, Ukrajině, Kazachstánu, Uzbekistánu, Estonsku, Rumunsku a Rusku (spolupráce se slovenskou pobočkou Misie pro malomocné Lepra). V roce 2003 byla zřízená kazatelská stanice Horní Suchá, kde se na pravidelných bohoslužbách schází cca 30 osob. V úzké spolupráci s ostatními křesťanskými církvemi působícími na území Havířova pořádáme různé evangelizační akce ve městě. Od roku 2001 společně provádíme duchovenskou službu v havířovské nemocnici. Snažíme se být Kristovým světlem a solí v sekularizovaném prostředí ateisticky profilovaného města.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube