10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Sudice, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:45
Mše svatá k zahájení Noci kostelů
17:45 - 18:00
Hudební zahájení programu Noci kostelů - sudické varhany v plné kráse
Varhanní hudební uvedení Noci kostelů.
18:00 - 18:45
Povídání s hosty na téma: Knězem a řeholníkem v dnešní době?
Rozhovor o tom, co vede dnes člověka k tomu stát se řeholníkem nebo knězem. Povídat si bude otec Aleš Písařovic (místní kněz) s řeholnicí Sr. Noemi z kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě.
18:45 - 19:30
Varhany sudického kostela v plné kráse
Představení sudických varhan varhaníkem a sbormistrem Mgr. Petrem Němcem s ukázkami pestrosti rejstříků, završené malým varhanním koncertem.
19:30 - 20:15
Chléb a víno ke slavení eucharistie
Jaké se v katolické liturgii římského ritu používají chléb ke slavení mše svaté? Kde a jak se pečou hostie? Proč se musí ke mši svaté používat právě mešní víno? Povídání s ochutnávkou nekvašeného chleba, macesových placek i různých druhů mešních vín.
20:30 - 21:30
Historie kostela v Sudicích a dílo Johanese Bochenka.
Seznámení s historií sudického kostela sv. Jana Křtitele s bližším představením nejrozsáhlejší sbírky obrazů Johanese Bochenka u nás.
21:30 - 22:00
Hudební program
Klasická hudba v prostorách chrámu - housle za doprovodu varhan.
22:00 - 22:30
Závěrečná modlitba
Modlitba spojená s adorací s přednesením úmyslů, které účastníci Noci kostelů zanechali při návštěvě kostela.

Celovečerní program:

Doprovodný program pro děti
Luštění, malování, kreativní aktivity a objevování krás kostela pro menší i větší děti.
Prohlídka varhan, věže kostela a zvonů
Možný výstup na kůr a prohlídka varhan, výstup na věž kostela s prohlídkou zvonů.
Možnost zapsat prosebné úmysly návštěvníků Noci kostelů
V levé boční kapli je možné rozsvítit svíci a zapsat prosebné úmysly, které pak budou předneseny během závěrečné modlitby Noci kostelů.
Co a kde se skrývá v sakristii sudického kostela
Prohlídka sakristie sudického kostela s vystavenými liturgickými oděvy a předměty.

Informace o kostele

WWW: http://farnostsudice.cz

Adresa kostela: nám. P. Arnošta Jureczky

GPS: 50°2'1.160"N, 18°4'2.473"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Aleš Písařovic

Novogotický kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích z červených režných cihel je dílem architekta Josefa Seyfrieda, stavitele kostelů na Hlučínsku. Nádherný interiér je vybaven 20 umělecky hodnotnými obrazy hlučínského malíře Jana Bochenka. Vysvěcen byl 19.11.1906 a od roku 1990 je zapsán do seznamu kulturních památek ČR. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube