07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

Adresa kostela: Kostelní

GPS: 50°22'16.023"N, 17°11'8.767"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Grabarczyková

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské byl založen spolu s městem ve 13. století. Vnitřní výmalbu provedl malíř A. Bauch. V roce 2009 byl kostel vymalován. Do věže byl 13.5.2016 vyzdvižen nový zvon, který nese jméno sv. Jana z Arku. Zvon při slavnostní bohoslužbě požehnal 8.5.2016 otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Při prohlídce kostela v rámci Noci kostelů je možnost si nový zvon prohlédnout ve věži kostela. Od 13.6.2016 započaly opravy kostela, nová fasáda, obnova soklu, věže, střech i věžních hodin (viz. foto kostela). 12.5.2017 byly opravy dokončeny. Duchovní správce: P. Mgr. Miroslav Kadlec, farář

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube