07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Karviná-Doly, kostel sv. Petra z Alkantary

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 22:00
Otevření kostela pro veřejnost
Volná prohlídka interiéru kostela BEZ komentované prohlídky. Nicméně v interiéru a exteriéru kostela budou k dispozici průvodci (na případné dotazy)

Celovečerní program:

Zapalme svíčku...
Pojďme vzpomenout na zemřelé příbuzné či blízké...a zapalme svíčku...

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází u zastávky: Karviná Doly, zast. Gabriela Na tuto zastávku se dostanete spojem z Karviné, Ostravy či z Havířova

Kostel sv. Petra z Alkantary, často nazývaný prostě „šikmý kostel“, se nachází v okrajové části města Karviné. Původně byla tato nynější městská část  Karviná-Doly samostatným městem, které se jmenovalo Karvinná, a to až do r. 1949, kdy došlo ke sloučení s ostatními obcemi a vzniklo město s jednotným názvem Karviná.

Karvinná byla městem s výstavnými domy stejně jako hornickými koloniemi. Reprezentativním zámkem Solcou včetně krásného zámeckého parku. Byla zde radnice, úřady, pivovar, dva kostely (novější již neexistuje a zůstal jen nynější šikmý kostel), školy, řada kulturních i sportovních zařízení a spousta dalších objektů dotvářejících občanskou vybavenost většího města. Význam Karvinné souvisel především s těžbou uhlí, která ovlivnila vznik dalšího průmyslu a podnítila její celkový rozvoj. Postupně se však to, co bylo původně faktorem dynamického rozvoje města, stalo jeho zkázou. Vlivem poddolování zanikla téměř celá Karvinná. Zachovalo se jen pár objektů, mezi nimi právě šikmý kostel.

Přes svou pohnutou historii, kdy pod ním klesla půda o několik desítek metů v poměrně krátké době a kdy se vlivem poklesů silně naklonil, zůstal kostel stát a dnes představuje ojedinělou atraktivitu regionu. Mnoho návštěvníků zajímá jeho zvláštní osud. Zajímají se o historii nejen kostela, ale i původního města. Mnozí si chtějí vyzkoušet zvláštní pocit, kdy stojíte na rovné zemi a stěny kolem vás doslova padají. Nenechají si ujít příležitost vyfotit se vedle této tzv. „české Pisy“. Kostelík byl zařazen do České knihy rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel v Česku.

Významný je však také z hlediska historického a duchovního a má stále své nezastupitelné místo pro celou řadu věřících, kteří se sem stále rádi vracejí. Kostel je reálným dokladem toho, že Karviná-Doly není v žádném případě „Bohem zapomenutá krajina“, a že má určitě svou budoucnost.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube