07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 5 - Košíře, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkosire.webnode.cz/

Adresa kostela: Nepomucká

GPS: 50°4'7.889"N, 14°21'57.691"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Zborník

Návaznost na dopravu:

bus 167 - zastávka Kavalírka

tram 9, 10, 16, 58, 59 - zastávka Kavalírka

 

Z centra: Od stanice metra Anděl tramvajemi směřujícími do Motola nebo do Řep (9, 10, 16; 58, 59 – stanice Kavalírka nebo Kotlářka) nebo autobus 167 (stanice Kavalírka nebo Kotlářka).

Byla to nesmírná odvaha pustit se do stavby kostela v letech 1940–1942 uprostřed 2. světové války. Odvaha kostelního spolku, ale zvláště P. Václava Chlumského se vyplatila. Kostel stojí. To, že je kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích považován za jednu z nejpodařenějších duchovních staveb 20. století u nás, je zásluhou projektanta kostela ing. arch. Jaroslava Čermáka (†1990). Dovedl vdechnout kus františkánské prostoty a pokory. Dominantu jednoduchého, stroze geometrického sálového kostela na obdélném půdorysu tvoří 50 m vysoká hranolovitá věž, zakončená stylizovanou zvonicí. Součástí stavby kostela je i zimní kaple zasvěcená sv. Václavovi a farní sál. Definitivní podobu získal kostel na přelomu 80.-90.let. Významná funkcionalistická chrámová stavba, architektonicky originálně řešená a plně vystihující svůj účel. Při výzdobě a vnitřním řešení se uplatnila řada významných umělců. Reliéf nad oltářem je dílem sochaře Jindřicha Wielguse, vitráže navrhl Josef Liesler. Vnitřní výzdoba akcentuje nepomucenskou ikonografii.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube