07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Sviadnov, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
Zvonění zvonů
19:00 - 19:30
Vystoupí žáci ZUŠ DH Frýdek-Místek
20:00 - 21:00
Z La Verny do Assisi
povídání manželů Mertových o jejich putování
21:00 - 22:00
volná prohlídka kostela, kůru a varhan
po celou dobu budou vystaveny liturgické předměty a historické fotografie

Celovečerní program:

Ochutnávka měšního vína
Během celého večera bude před kostelem probíhat ochutnávka mešních vín
Možnost napsat úmysl modlitby
Věříme, že žádná záležitost, žádná těžkost není příliš malá nebo příliš velká pro modlitbu. Během Noci kostelů můžete napsat za co nebo za koho byste potřebovali modlitbu. Za tyto vaše úmysly se pomodlíme při mši svaté.
Možnost vyzvednutí sběratelské kartičky a získání razítka do poutnického pasu
pro návštěvníky kostela jsou k dispozici poutnické pasy, sběratelské kartičky s fotografií kostela a stručnou informací o objektu.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmistek.cz

Adresa kostela: Na Drahách

GPS: 49°41'16.404"N, 18°19'35.941"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Jana Kotásková

Návaznost na dopravu:

  • MHD, zastávka Sviadnov Husinec, ze zastávky Místek Anenská  2 min, vzdálenost 2 km, cena 10 Kč
  • Sviadnov leží na trase cyklostezky č.59 Ostrava - Beskydy

                                                                                                              Protože obec Sviadnov leží v těsné blízkosti města Místku, obyvatelé se od samého počátku zúčastňovali bohoslužeb konaných v Místku. Teprve v době vetšího rozvoje obce po roce 1830 se uvažovalo o stavbě větší kaple. Tomu však předcházelo nařízení c. k. okresního hejtmanství v Místku č. 7470 ze dne 11. září 1883 o povinném zřízení vlastního hřbitova. Ten byl skutečně později zřízen a to na základě povolení Vysokého moravského zemského výboru v Brně ze dne 19. září 1885. Hřbitov pak byl slavnostně 15. listopadu téhož roku posvěcen místeckým děkanem Bedřichem Kaunem. Více z historie kostela poznejte při návštěvě. Jednolodní kostel z roku 1887 postavený v blízkosti místního hřbitova oživují umělecké vitraje PhDr. Karla Rechlíka.                    

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube