10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Sviadnov, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:30
Hudební úvod
František Merta - trubka, Karla Zouharová varhanní doprovod ZUŠ Duchovní hudby Frýdek - Místek
19:00 - 19:30
Sviadnovská schola Ardemus
hudební vystoupení sviadnovské scholy
19:30 - 20:30
Televize dobrých zpráv
přednáší P. ThLic. Dr. Daniel Vícha
20:30 - 22:00
volná prohlídka kostela, kůru a varhan, výklad
po celou dobu budou vystaveny liturgické předměty a historické fotografie

Celovečerní program:

Koutek s aktivitami pro děti
v připraveném stanu mimo kostel budou k dispozici aktivity pro děti
Možnost získání razítka
pro návštěvníky kostela jsou k dispozici kartičky pro sbírání razítek navštívených objektů, poutnické časopisy, kartičky s fotografií kostela a stručnou informací
Ochutnávka měšního vína
Během celého večera bude před kostelem probíhat ochutnávka mešních vín

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmistek.cz

Adresa kostela: Na Drahách

GPS: 49°41'16.404"N, 18°19'35.941"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Jana Kotásková

Návaznost na dopravu:

  • MHD, zastávka Sviadnov Husinec, ze zastávky Místek Anenská  2 min, vzdálenost 2 km, cena 10 Kč
  • Sviadnov leží na trase cyklostezky č.59 Ostrava - Beskydy

                                                                                                              Protože obec Sviadnov leží v těsné blízkosti města Místku, obyvatelé se od samého počátku zúčastňovali bohoslužeb konaných v Místku. Teprve v době vetšího rozvoje obce po roce 1830 se uvažovalo o stavbě větší kaple. Tomu však předcházelo nařízení c. k. okresního hejtmanství v Místku č. 7470 ze dne 11. září 1883 o povinném zřízení vlastního hřbitova. Ten byl skutečně později zřízen a to na základě povolení Vysokého moravského zemského výboru v Brně ze dne 19. září 1885. Hřbitov pak byl slavnostně 15. listopadu téhož roku posvěcen místeckým děkanem Bedřichem Kaunem. Více z historie kostela poznejte při návštěvě. Jednolodní kostel z roku 1887 postavený v blízkosti místního hřbitova oživují umělecké vitraje PhDr. Karla Rechlíka.                    

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube