07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Havlíčkův Brod, kaple Povýšení svatého Kříže, v areálu nemocnice

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: https://hb.casd.cz/noc-kostelu-2024/

Adresa kostela: Husova 2122, Havlíčkův Brod

GPS: 49°36'31.356"N, 15°34'18.577"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Aleš Kocián

Interiér kaple Povýšení svatého Kříže - pohled k jižní straně - s částí oltáře, křížové cesty a kovaným křížem se srdcem ve svém středuInteriér kaple Povýšení svatého Kříže - Ježíš na kříži, kovářská práce, umístěný na západní straně stolu Páně

„Všeobecná veřejná okresní nemocnice c. a k. Františka Josefa I. v Německém Brodě" byla vystavěna v letech 1896–97.

Ošetřovatelskou péči spolu se sestrami civilními obstarávaly ctihodné Sestry kongregace III. řádu sv. Františka Serafínského. Původním posláním kongregace založené r. 1856 v Praze bylo bezplatné domácí ošetřování nemocných, později působily v nemocnicích a za války také jako sestry sanitní na bojištích. Jejích oděvem byl černý hábit s šedým límcem a pláštěm, odtud také označení „šedé sestry“. Zpočátku byly v nemocnici 4 sestry s představenou s. Mariannou, v r. 1910 bylo sester již 18. Bydlely v hospodářské budově, (nyní prádelna), ve které se nacházela také jejich kaple se sakristií, vysvěcená 22. 2. 1898 městským děkanem Antonínem Vančurou. Duchovni správu obstarával zdejší děkanský úřad svými duchovnímu, kteří dle potřeby docházeli do nemocnice a každý týden sloužili jednu mši. Po desetiletích obětavé práce byla činnost kongregace v 50. letech násilně ukončena. Oltář kaple byl převezen do zámku v nedaleké Věži, ve kterém byl zřízen domov důchodců s ošetřovatelkami z premonstrátského řádu.

Počátkem 90. let 20. století vedení nemocnice iniciovalo znovuzřízení kaple. Tento osvícený záměr nalezl pochopení a podporu u biskupa královéhradecké diecéze Karla Otčenáška a u opata želivského kláštera premonstrátů Víta Tajovského. V letech 1994–95 se uskutečnila adaptace objektu bývalé márnice a skladu. Práce zajistila stavební četa nemocnice.

Mobiliář je dílem uměleckých kovářů otce a syna Františka a Martina Jandových, akademická malířka Ludmila Jandová je autorkou 14 obrazů křížové cesty. Většinu nákladů uhradili sponzoři a četní drobní dárci.

Slavnostní vysvěcení (benedikaci) kaple vykonal 22. 10. 1995 opat Vít Tajovský s představiteli všech církví města. Kaple svým univerzálním pojetím pomáhá nalézt vnitřní klid, povzbuzeni a nadějí nejen nemocným, ale také těm, kteří třeba jen tuší, že lidský život nemá pouze rozměr horizontální, ale také dimenzí vertikální.

Sepsáno na základě podkladů MUDr. Jana Betlacha v roce 2015 u příležitosti 20. výročí znovuvysvěcení kaple.


V současné době kaple slouží k pravidelným nedělním bohoslužbám Starokatolické církve (každou neděli od 9:30) a otevírá se i k různým ekumenickým bohoslužbám během církevního roku. 


Pro představení prostor havlíčkobrodských kostelů zde ponecháváme odkaz na pozvánku z roku 2020, kdy nezbyla jiná možnost než virtuální prohlídky https://youtu.be/-oczR3NNyTM 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube