07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 5 - Košíře, kaple Nanebevzetí Panny Marie, Klamovka

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:15 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkosire.webnode.cz/

Adresa kostela: Podbělohorská

GPS: 50°4'15.912"N, 14°22'47.001"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Zborník

Návaznost na dopravu:

bus 167, 176, 191 - zastávka Klamovka

tram 9, 10, 16, 58, 59 - zastávka Klamovka

 

Z centra: Od stanice metra Anděl tramvajemi směřujícími do Motola nebo do Řep (9, 10, 16; 58, 59) nebo autobusy 167, 191, 217 – stanice Klamovka. Z Jinonic lze přijet autobusem 130 (stanice Klamovka).

Drobná kaplička byla r. 1752 rozšířena, původní  kaple se stala kněžištěm větší stavby, na  obdélném půdoryse, ukončené apsidou a s drobnou sakristií. Fasádu člení lisenové rámce, průčelí ukončené štítem s projmutými křídly je zvýrazněno při nároží bosáží. Vstup je rámován páskovou šambránou, nad ním je kasulové okno a ve štítě drobné kruhové okénko. Ze sedlové prejzové střechy vystupuje drobná sanktusníková věžička.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube