07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Havlíčkův Brod, kostel sv. Kateřiny

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
00:00 - 00:00
Antonín Dvořák: Largo Novosvětská
19.00-19.05 Antonín Dvořák: Largo Novosvětská

Informace o kostele

WWW: http://www.farnosthb.cz

GPS: 49°36'13.2648000001263"N, 15°34'47.1852000001198"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Stará

Barokní přestavba kostela z let 1639 až 1642 na základech gotického hornického kostela sv. Kateřiny ze 14. století. Dobu založení původního kostela neznáme, první písemná zmínka o něm je z roku 1319. Ke kostelu patřil špitál uváděný v listině z roku 1397. Od založení kostela kolem něj býval hřbitov, na kterém se pohřbívalo do josefínských reforem v 18. století. Kostel téměř zničila velká povodeň roku 1635, poškodil jej i požár roku 1662 a další povodeň roku 1714. V polovině 19. století byl kostel zkrácen v souvislosti s vybudováním kamenného mostu přes řeku Sázavu. Současnou fasádu získal v roce 1890. Kostel sv. Kateřiny není v současné době přístupný veřejnosti, pravidelné bohoslužby se v něm neslouží.

(převzato z: http://www.hrady.cz/?OID=11923)

 

Z historie kostela:

1319 - první zmínka o kostele sv. Kateřiny. Dle zasvěcení
založen zřejmě jako hornický, postaven u jediného mostu přes
Sázavu. Spolu s kostelem stál za hradbami města špitál
založený řádem Německých křižovníků okolo roku 1256.
1422 - město bylo dobyto husity a úplně rozbořeno. Po obnově
města byl obnoven i špitál a kostel sv. Kateřiny.
1635 - povodeň
1636 - vyhořel kostel i špitál
1638 - kostel i špitál zasáhla povodeň
1639 - 1642 byl špitál i kostel ze základů opět vystavěn
1662 - požár; třetina města vyhořela - zasažen i kostel
1714 - povodeň; velká voda zničila roubenou zvonici ze
sousedství kostela. Špitál byl zcela zničen, v původní lokalitě již
obnoven nebyl.
1727 - obnova kostela
1852 - 1854 - stavba kamenného mostu - v roce 1853 ze
západní strany byla odbourána předsíň, došlo k úpravě či
přezdění průčelní zdi. Byla postavena nová věž a zřejmě
odstraněna starší sanktusová věž nad presbytářem.
1890 - novorománská fasáda
1953 - šindel nahrazen prejzy, posílen krov; nové, nevhodné
cementové omítky exteriéru a části interiéru

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube