10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Valašské Meziříčí, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:30 - 19:30
Biblické tance
Možnost vyzkoušet si biblické tance pod vedením lektorky. Tancuje se na židovskou hudbu, společně v kruhu, v prostoru parkoviště za kostelem. Tance nejsou příliš fyzicky náročné. Doporučujeme vzít si pohodlnou obuv.
19:00 - 23:00
Vyhlídka z věže kostela
Možnost výstupu na věž farního kostela. Z věže je krásný výhled na město Valašské Meziříčí. Výstupy jsou organizovány vždy po 1/2 hodinách. Organizátoři upozorňují na obtížnost výstupu, je vhodný jen pro návštěvníky v dobré fyzické kondici.
19:45 - 20:45
Na kus řeči se dvěma faráři
Rozhovor s římskokatolickým farářem Pavlem Stefanem a evangelickým farářem Danielem Hellerem. O životě i obtížných životních situacích, o otázkách, na něž nemáme odpověď. Moderuje Bohdan Mikušek.
21:00 - 21:45
Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka kostela s komentářem odborného pracovníka MěÚ Valašské Meziříčí Petra Zajíce.
22:00 - 23:00
Čas pro ztišení
Prostor pro ztišení a meditace nad těžkými životními otázkami, které nás přesahují. Možnost osobního rozhovoru s kaplanem Slavomírem Ordošem. Hudební doprovod - varhaník Bohumír Kratochvíl.

Celovečerní program:

Doprovodný program• Večerem provází biblický král David a jeho žena Bat-šeba • Aktivity pro děti • Drobné občerstvení na farním dvoře
• Večerem provází biblický král David s jeho ženou Bat-šebou • Aktivity pro děti - hra na téma David a Goliáš • Drobné občerstvení na farním dvoře

Informace o kostele

WWW: http://farnost-valmez.cz

GPS: 49°28'21.047"N, 17°58'14.086"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohdan Mikušek

Návaznost na dopravu:

Kostel se nechází v centru města cca 500 m od autobusového nádraží.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí byl postaven na místě kostelíka ze 13. století, který byl zasvěcen s. Kunhutě.

Nejstarší písemná zmínka o novém, v gotickém slohu postaveném kostele je datována do roku 1419.

Kostel několikrát vyhořel (v letech 1572, 1607 a několikrát za třicetileté války) a byl přestavěn. Největší změnou bylo zbudování renesanční věže s krásným renesančním portálem z roku 1581 se znaky Bernarda ze Žerotína a jeho manželky Anny Estery z Kunovic, v němž je osazena kovaná mříž z 1. polovin 17. století.

Kostel měl původně 2 věže . Druhá věž byla součástí městského opevnění. Ta byla v roce 1804 pro zchátralost snížena a upravena jako sakristie.

Přístavba barokní kaple P. Marie, se uskutečnila v letech 1681 až 1682 a byla také zřízena žerotínská oratoř.

V roce 1722 vznikla Getsemanská zahrada s dřevěnými plastikami. Autorem současné Getsemanské zahrady z roku 1931 je olomoucký sochař Fr. Doležal. V polovině 18. století byla hlavní loď kostela přestavěna v barokním slohu a roku 1749 byla postavena zeď mezi farou a kostelem s kamennými vchodovými zárubněmi a se sochami Krista, sv. Petra a Pavla a vázami. Před vstupem do kostela se nachází pískovcový kříž z roku 1790.

V interiéru kostela jsou pozoruhodné pozdně barokní lavice a panská oratoř se znakem hrabat ze Žerotína.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube