28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Valašské Meziříčí, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:30 - 18:35
Slavnostní fanfára „Pro obyčejného člověka“
18:40 - 23:30
Zahájení výstavy „Jsme ze stejné planety“
Jak celý projekt vznikl? Po pravdě? Začal náhodou. Dárkem – publikací fotografií Jindřicha Štreita z cyklu Jsme ze stejné planety. Tento soubor fotografií vznikl jako součást projektu Charity ČR s názvem Pozitivní obraz cizince v České republice.
19:00 - 19:30
Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka farního kostela, průvodcem je zástupce ředitele Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí Mgr. Filip Dřímal.
19:00 - 23:30
Vyhlídka z věže kostela
Možnost výstupu na věž farního kostela. Z věže je krásný výhled na město Valašské Meziříčí. Výstupy jsou organizovány vždy po 1/2 hodinách. Organizátoři upozorňují na obtížnost výstupu, je vhodný jen pro návštěvníky v dobré fyzické kondici.
19:45 - 20:45
Talk show s kaplanem O. Slavomírem Ordošem
Neformální beseda s kaplanem O. Slavomírem Ordošem. Moderátor Ing. Bohdan Mikušek.
21:00 - 21:30
Komentovaná prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka farního kostela, průvodcem je zástupce ředitele Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí Mgr. Filip Dřímal.
21:40 - 22:05
Vystoupení Saxofonového kvarteta ZUŠ Alfréda Radoka
Saxofonové kvarteto žáků ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí, vedoucí Bc. Jaromír Kužela.
22:15 - 23:00
Fratelli tutti – zamyšlení nad encyklikou papeže Františka
Nová encyklika papeže Františka o bratrství otevřeném pro všechny a sociálním přátelství, které nikoho nevylučuje. Encyklikou provází Ing. Václav Dřímal, doplněno promítáním fotografií a hudbou (technika Marek Ševčík, výběr hudby Pavel Vémola)
23:00 - 23:30
Varhanní hudba
Koncert varhaníka Bc. Bohumíra Kratochvíla. 1) Anonym: Fuga. 2) Improvizace na duchovní píseň: Preludium a fuga. 3) Jan Křtitel Kuchař: Fantasie e moll. 4) Improvizace: Velikonoční tocatta a fuga. 5) J. S. Bach: Preludium a fuga C dur.

Celovečerní program:

Doprovodný program• Večerem provází Maxmilián František ze Žerotína s chotí • Aktivity pro děti • Drobné občerstvení na farním dvoře
• Večerem provází Maxmilián František ze Žerotína s chotí • Aktivity pro děti • Drobné občerstvení na farním dvoře

Informace o kostele

WWW: http://farnost-valmez.cz

GPS: 49°28'21.047"N, 17°58'14.086"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohdan Mikušek

Návaznost na dopravu:

Kostel se nechází v centru města cca 250 m od autobusového nádraží.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí byl postaven na místě kostelíka ze 13. století, který byl zasvěcen s. Kunhutě.

Nejstarší písemná zmínka o novém, v gotickém slohu postaveném kostele je datována do roku 1419.

Kostel několikrát vyhořel (v letech 1572, 1607 a několikrát za třicetileté války) a byl přestavěn. Největší změnou bylo zbudování renesanční věže s krásným renesančním portálem z roku 1581 se znaky Bernarda ze Žerotína a jeho manželky Anny Estery z Kunovic, v němž je osazena kovaná mříž z 1. polovin 17. století.

Kostel měl původně 2 věže . Druhá věž byla součástí městského opevnění. Ta byla v roce 1804 pro zchátralost snížena a upravena jako sakristie.

Přístavba barokní kaple P. Marie, se uskutečnila v letech 1681 až 1682 a byla také zřízena žerotínská oratoř.

V roce 1722 vznikla Getsemanská zahrada s dřevěnými plastikami. Autorem současné Getsemanské zahrady z roku 1931 je olomoucký sochař Fr. Doležal. V polovině 18. století byla hlavní loď kostela přestavěna v barokním slohu a roku 1749 byla postavena zeď mezi farou a kostelem s kamennými vchodovými zárubněmi a se sochami Krista, sv. Petra a Pavla a vázami. Před vstupem do kostela se nachází pískovcový kříž z roku 1790.

V interiéru kostela jsou pozoruhodné pozdně barokní lavice a panská oratoř se znakem hrabat ze Žerotína.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube