02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Kostelec na Hané, kostel sv. Jakuba staršího

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:00 - 21:10 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 17:00
Koncert ZUŠ Plumlov - pobočka Kostelec na Hané
17:30 - 18:15
Mše svatá
Celebruje P. Josef Mikulášek
18:15 - 19:00
Volná prohlídka kostela
- prohlídka kostela a restaurátorských prací - prohlídka sakristie (ukázka druhů kadidel, ochutnávka mešního vína) - prohlídka varhan
18:30 - 18:35
Slavnostní zvonění všech zvonů
18:35 - 20:45
Komentované prohlídky věže kostela
Budou vydávány časovky na skupinky po 15 lidech
18:35 - 20:45
Povídání o okolí kostela
19:00 - 20:00
Koncert Nota Bene Prostějov
20:45 - 21:00
Večerní ztišení - Adorace
21:00 - 21:15
Ukončení Noci kostelů - požehnání městu a světu

Informace o kostele

WWW: http://kostelec.dpv.cz

Adresa kostela: Jakubské nám.

GPS: 49°30'58.567"N, 17°3'40.320"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Vrba

Původní románský kostel byl menší než je nynější a připomíná se spolu s farou již r.1407. Kromě odkrytých základů a reliéfů na později přistavěné renesanční věži se z něj však nezachovalo takřka nic. Roku.1740 za faráře Jana Karla Bezdětského byly položeny základy kostela nového a původní byl r.1754 zbořen. Zachovala se z něj pouze věž s pozdně renesančními reliefy a úmrtní nápisy v její omítce. Původní je i dnešní krypta v novém kostele, ve které bylo pochováno deset zasloužilých kosteleckých farářů a občanů. Mezi nimi jsou i faráři Sudlic, Krusch a Pernoha. Nejstarším zde pohřbeným je mlynář Florián + r.1603. Nový kostel sv. Jakuba Staršího byl dokončen až za faráře Jana Jiřího Prunera a slavnostně vysvěcen 18. října 1772 olomouckým světícím biskupem Václavem, svobodným pánem z Freinfelsu. Věž byla ovšem dostavěna až r. 1848. Architektonický návrh pochází od knížecího lichtensteinského stavitele Antonia Martinelliho z Lucy.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube