10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Ostružno, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 21:00
Otevřený kostel

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

     

Kostel byl postaven na místě staršího kostela (připomínaného již v roce 1355). Dokončen a vysvěcen byl v roce 1797. Stavba má křížový půdorys, s presbytářem půlkruhově uzavřeným se sakristií po severní straně a dvouvěžím v západním průčelí. Vnitřní prostor je členěn sdruženými pilastry. Na klenbě můžeme vidět fresky z legendy o sv. Kříži od J. Redelmayera a J. Hegera z roku 1779. Vnitřní zařízení kostela je rokokové, roku 1890 bylo doplněno dvěma oltáři od J. Krejčíka. Před kostelem stojí sochy sv. Mikuláše a Anthelma.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube