07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Určice, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 19:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Historie farnosti Určice

Základy určického kostela je možné klást před první písemnou zmínku o knězi Konrádovi, která je datovaná k roku 1288. Předpokládáme, že se zde tehdy nacházel malý kamenný kostel, podobný jaký je např. ve Stínavě. Postupem doby prošel kostel dalšími stavebními fázemi. Významným způsoben do jeho dalších osudů zasáhla Kateřina z Kravař, která kostelu věnovala velké pozemky, které měly zabezpečit soběstačnost zdejší církevní obce. Kromě pozemků věnovala velké množství liturgických předmětů. Podle přání Kateřiny z Kravař měla být snad v určickém kostele pohřbena. Koncem 20. století se skutečně v kostele našla krypta s několika ostatky, ale je prakticky vyloučeno, že by se v kryptě mohly nacházet ostatky středověké šlechtičny. Jako pravděpodobnější se jeví, že byla pohřbena buď v rodové hrobce v Prostějově, nebo v Olomouci. Kosti nalezené v hrobce budou patřit zdejším duchovním z 18. století.

Kostel procházel dalšími stavebními úpravami. Současné stavby můžeme rozdělit na věž, kostel, faru a hospodářký dvůr. Věž se nachází vedle kostela a byla postavena v polovině 15. století. Je to svým způsobem unikát, protože není spojena s kostelem. Tato gotická věž je nejstarší stojící stavbou v obci. Je pravděpodobné, že existence věže je spojena s novým vysvěcením kostela v roce 1461 olomouckým biskupem Protázem. Tehdy kromě věže byla vystavěna rovněž nová loď kostela, která byla orientovaná ve směru sever jih. Současný kostel byl postaven na místě původního v letech 1727-1734 a orientován směrem západ a východ.

Počátkem 19. století se stal kostel vyhledávaným poutním místem. Na zdejší poutě k Panně Marii se sjížděli poutníci z širokého i blízkého okolí. Poutě zanikly před první světovou válkou. V letech 1865-1871 byl kostel stažen ocelovými svorníky, protože se začal rozestupovat kvůli špatnému podloží. Problémy se statikou se projevily také v 90. letech 20. Století, kdy celý kostel prošel generální opravou. Při ní bylo přistoupeno k betonovým injektážím, které zpevnily základ kostela a zamezily jeho dalšímu posunu. Navíc bylo přistoupeno k odvodnění celé stavby, opravě vnitřních a vnějších omítek. Generální oprava kostela byla dokončena v roce 2000 a od té doby kostel sv. Jana Křtitele opět slouží svému účelu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube