10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Určice, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:30 - 18:00
Nebeská pošta
Můžete zapálit svíčku za zemřelé a napsat přání či prosbu do nebe.
18:00 - 18:30
Vystoupení pěveckého sboru „Jablůňka“ při ZŠ a MŠ Určice
Sbor je pod vedením Mgr. Lenky Literové. Sólový zpěv – Anna Dostálová, saxofony – Daniela a Ivan Pankivovi
18:30 - 19:30
Prezentace historie kostela
Kůr – prohlídka varhan Sakristie – prohlídka liturgických předmětů
19:30 - 20:00
Májová pobožnost
20:00 - 20:15
Společné zakončení

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube