07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Otrokovice-Kvítkovice, kaple sv. Anny

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:30 - 19:00
Modlitba růžence
Modlitba růžence
19:00 - 21:30
Volná prohlídka kostela

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Kostel je cca 500 m od zastávky MHD Kvítkovice-křižovatka. Výjimečně k němu zajíždí linka MHD č. 55. Z vlakového nádraží lze použít kterýkoli trolejbusový spoj do Zlína nebo jít pěšky (1400 m). Auto je možné zaparkovat na přilehlé místní komunikaci.

Kvítkovice patřily dříve do farnosti napajedelské, kam také jejich obyvatelé docházeli na bohoslužby. Kaple sv. Anny byla postavena z rozhodnutí valné hromady občanů v letech 1898–1899 na místě zchátralé dřevěné zvoničky. V roce 1916 se kvítkovičtí občané rozhodli přistavit ke kapli sakristii. Po zřízení hřbitova v roce 1920 začali pomýšlet na rozšíření kaple. K této rekonstrukci však došlo až v letech 1940 a 1941. Kromě stavby předsíně a kůru byl opraven a pozlacen hlavní oltář, obraz sv. Anny a obrazy křížové cesty. Kromě soch sv. Josefa, sv. Judy Tadeáše a soch Božského Srdce a Pražského Jezulátka byly pořízeny také obrazy sv. Cyrila a Metoděje, Panny Marie Hostýnské a sv. Václava. Na jaře roku 1944 byl postaven i boční oltář s obrazem Panny Marie Hostýnské. V roce 1969 byly Kvítkovice přifařeny k Otrokovicím. V roce 1973 byl v kapli instalován nový zvon a o tři léta později došlo k úpravě vnitřního prostoru dle nových liturgických předpisů. Boční oltář byl přepracován na obětní stůl. V průběhu dalších let bylo pořízeno nové vybavení (lavice, ambon). V roce 1985 zde byly svépomocí postaveny nové varhany, nezvykle umístěné pod kůrem při boční straně kostela. V roce 2010 prošla kaple rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byla vyměněna střecha a obnovena věž.

Bohoslužby: pondělí 18:00 / 18:30, neděle 9:00

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube