07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Česká Skalice - Zlíč, kaple Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 18:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

HISTORIE KAPLIČKY    (STRUČNÝ VÝPIS)

Postavena byla v r. 1714 jako poděkování za ukončení moru, který obec Zlíč postihl. Roku 1812 byla kaple rozšířena do dnešní podoby a téhož roku vysvěcena při slavnosti Narození Panny Marie. V r. 1922 byla v kapli zasazena pamětní deska se jmény 10 občanů Zlíče padlých v 1.světové válce.

K poslední větší opravě došlo v květnu r. 1967 (oprava střechy, malování interiéru, omítky) a r. 2002 (malování interiéru). Kaple byla v roce 1997 navržena za kulturní památku.

Zvonek, instalovaný na věžičce kaple, byl dne 20. ledna 1918 z kaple odvezen (k válečným účelům), ale ještě v témže roce v ní byl zavěšen zvon nový, železný, výrobek firmy Klatovský ze Stolína u Červeného Kostelce. Dárcem zvonu byl tehdejší zličský starosta Čeněk Šrajbr (z č.p. 42). Dne 8. září 1921 byl namísto provizorního, železného zvonu osazen zvon odlitý firmou A. Červený z Hradce Králové. Jeho výrobu uhradila paní M.Mojžíšová, obchodnice z Náchoda, rodačka ze Zlíče (z č.p. 18). Dopravu a zavěšení zaplatil synovec paní Mojžíšové, zlíčský občan pan A. Hájek (z č.p. 2). Dne 13. listopadu téhož roku byl zvon vysvěcen.

V kapli se konaly ročně troje bohoslužby: na svátek sv. Petra a Pavla, na zlíčskou pouť a posvícení, které se slaví vždy v neděli a v pondělí po svátku Narození Panny Marie. Po pondělní bohoslužbě odcházeli občané s hudbou do jednoho ze dvou místních hostinců, kde se slavila „zlatá posvícenská hodinka“.

Opravy kaple se prováděly několikrát.. Byla opravena střecha, natřeny všechny rámy, kaplička byla omítnuta a vymalována. Celkový náklad 7000 Kčs byl hrazen úsporami z mnohaletých motliteb za zemřelé a část uhradil farář z České Skalice. V pozdějších letech prováděli zličští věřící opravy a údržbu sponzorsky ze svých prostředků. V roce 2002 opět došlo k vymalování kaple, byla osazena nová čelní okénka a opravena původní, vstupní dveře, zhotoveny a instalovány parapety. Tato akce byla hrazena z prostředků města, které o rok později objekt ještě lépe zabezpečilo ochrannou mříží.

Kaple byla v roce 1997 navržena Mgr. Antonínem Rubáčkem na prohlášení movité věci za kulturní památku. Od r. 2006 je v majetku římskokatolické farnosti Česká Skalice.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube