07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Velké Poříčí, kostel Navštívení Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:45
Zahajovací varhanní koncert k Noci kostelů
Již tradiční varhanní koncert za účasti ZUŠ Hronov pod vedením PhDr. Josef Vlach, Dis.
17:45 - 18:10
Komentovaná prohlídka varhan
Bližší představení hudebního nástroje. Výkladem provází PhDr. Josef Vlach, Dis.
18:10 - 19:00
Mše svatá
Celebruje P. Mgr. Jan Kunert
19:00 - 20:00
Volná prohlídka s možností ztišení
Prostor pro prohlídku kostela a tichou meditaci

Informace o kostele

Kostel Navštívení Panny Marie byl vystavěn v letech 1906 - 1910 a vysvěcen 8.9.1910.  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube