10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Bor u Tachova, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 19:05
Vyzvánění zvonů
19:00 - 20:55
Výtvarná dílna
V průběhu Noci kostelů bude k dispozici výtvarná dílna pro návštěvníky.
19:05 - 19:10
Zahájení
19:15 - 20:00
Komentovaná prohlídka kostela
19:45 - 21:15
Kvíz - Jak znáš borský kostel?
20:15 - 20:30
Zákoutí kostela - sakristie, kazatelna
20:30 - 21:30
Ztišení
Možnost zapálit si svíčku za doprovodu zpěvů z Taize
21:00 - 21:05
Zakončení

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostbor.cz

GPS: Loc: 49°42'42.731"N, 12°46'35.429"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bc. Tereza Glacová

Chrám sv. Mikuláše v Boru je připomínán již v roce 1282. Za Bohuslava III. ze Švamberka kolem roku 1361 byl přestavěn v gotickém slohu do podoby, která mu zůstala až do roku 1526, kdy byl znovu přebudován. V této době, v roce 1736, přichází do Boru jako představitel diecézních kněží farář Josef Schmidt, aby se nesmazatelně zapsal do historie nejen farnosti, ale i celého města. Se stavbou započal v roce 1739 s pouhými dvěma tisíci zlatých a když pracně opatřil chybějící desetinásobek, tak ji roku 1750 šťastně, jak sám píše, dokončil. Obě tato data najdeme v latinských chronogramech, které jsou zaznamenány jak v jeho Memorabiliích, tak i v nástropní malbě nad presbytářem. První z nich, ukrývající v sobě letopočet 1739, říká, že ".. svatému biskupu Mikuláši oddáni vystavěli toto zbožné dílo kníže a lid", kde  zmíněný kníže je Karel Tomáš z Lowensteinu. Dlouho přetrvávala v Boru legenda, podle níž výstavba byla prováděna tak, že byl novou stavbou obezděn kostel původní, který byl pak dodatečně zbořen. Existuje mnoho argumentů, které tuto domněnku vyvracejí a činí z ní dnes opravdu jen legendu. O všech pracích i výdajích vedl P.J. Schmidt, dodnes ve farní kronice dochované podrobné záznamy, v nichž ale marně hledáme byť by jen nepatrnou zmínku o nástropních freskách. Důvodem toho je  farářova skromnost, protože je financoval sám. Schmidtova farní Memorabilia dochovala do současnosti také smlouvu z r. 1749 s Ant. Gartnerem na zhotovení varhan. Jejich výrobce, zřejmě nejlepší stavitel varhan v Čechách v 18. století, se narodil a pracoval v Tachově. Otec borského kostela, jak je P. J. Schmidt nazýván, dne 23.2.1777 umírá a je ve svém kostele také pochován. K celkové opravě exteriéru kostela (krov lodi kostela, nová krytina střechy, nová okna a fasáda a pořízení nových schodů do chrámu) i interiéru provádíme od roku 1980 až do dnešního dne. Tyto rekonstrukce nástropních fresek, hlavního oltáře, postranního oltáře sv. Anny, celkové výmalby interiéru, nové elektroinstalace, položení nové žulové podlahy v celé lodi kostela a pořízení nových lavic bylo umožněno díky finanční podpoře Mk ČR, Krajského úřadu Plzně, Okresního úřadu Tachov, soukromých dárců a příspěvků věřících. Po roce 1989 byla díky velkorysému příspěvku Města Boru zcela rekonstruována věž chrámu, včetně nové báně a kříže. K úplnému dokončení opravy interiéru je nutné ještě restaurovat varhany od Ant. Gartnera, kazatelnu, všechna vnitřní schodiště a oratoř.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube