07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Olomouc, dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:55
Pravidelná adorace
18:00 - 18:55
Pravidelná mše svatá
19:00 - 19:45
Prohlídka kláštera s průvodcem
Prohlídka kláštera s bratrem dominikánem (křížová chodba, refektář, přednáškový sál, rajský dvůr, kaple, klášterní zahrada). Začátek před klášterem.
19:00 - 19:45
Prohlídka kostela s průvodcem
Prohlídka kostela s komentářem.
19:00 - 22:00
Příležitost k tiché návštěvě kostela, části křížové chodby a zahrady
20:00 - 20:30
Malý varhanní koncert
Hraje Lukáš Kotek. Zpívá Barbora Mrlíková.
21:00 - 21:45
Prohlídka kláštera s průvodcem
Prohlídka kláštera s bratrem dominikánem (křížová chodba, refektář, přednáškový sál, rajský dvůr, kaple, klášterní zahrada). Začátek před klášterem.
21:00 - 21:45
Prohlídka kostela s průvodcem
Prohlídka kostela s komentářem.
22:15 - 22:30
Modlitba a požehnání
Večerní modlitba
22:30 - 22:30
Zakončení Noci kostelů

Informace o kostele

WWW: http://olomouc.op.cz/

Adresa kostela: Slovenská 578/14, 779 00 Olomouc

GPS: 49°35'47.42″ N, 17°15'1.28″ E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Gabriel Malich OP

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v centru Olomouce nedaleko od tramvajové zastávky „U sv. Mořice“.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci je pozdně gotický trojlodní klášterní kostel. Ke střední lodi přiléhá dlouhý presbytář mnišského chóru, jehož středem je obětní stůl a svatostánek. Součástí kostela jsou dvě přistavené barokní kaple Panny Marie Ustavičné pomoci a Panny Marie Růžencové.

Pozoruhodnou památkou pozdně gotického nástěnného malířství jsou zejména kresba "Obléhání Bělehradu" v presbytáři a fragmenty nástěnných maleb v kostelní lodi. Pozoruhodná je také osmiboká jehlancová střecha. Kostel je součástí původně františkánského, nyní dominikánského kláštera.

K návštěvě kostela, kláštera i přilehlé zahrady Vás srdečně zvou bratři dominikáni.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube