07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Semín, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Kostel Svatého Jana Křtitele v Semíně se nachází mimo hlavní tah obcí. Z hlavní silnice odbočíte před Opatovickým kanálem, projdete kolem Semínské lipové aleje, nádherným obecným sadem a na malém „kopečku“ spatříte areál obehnaný kamennou zdí s kostelem, hřbitovem a dřevěnou zvonicí.

Kostelík je původně románský z první poloviny 13. století. První písemná zmínka je z roku 1348, avšak některé prameny uvádějí, že je možné, že byl založen již v 12. tém století. Jedna ze starých pověstí říká, že jej pro sebe postavil jistý rytíř ze Semína a na své pevnosti měl pro tento kostel kaplana.

Za dlouhých 800 let kostel prošel několikrát přestavbou. Nevíme jistě, jestli renesanční, ale barokní přestavba byla provedena v 2. polovině 17. stolení. Ve zdích byla prolomena nová okna lodi, loď dostala nový strop, presbytář novou klenbu a byla přistavěna čtvercová sakristie a západní předsíň.

Architektonicky jde o jednolodní stavbu s polokruhovou podkovovitou apsidou, sakristií na jihu a malou čtvercovou předsíní na západě. Členění fasády kostela je velmi jednoduché, má jedinou hlavní římsu a na vstupem prázdný trojúhelníkový štít. Nad presbyteriem je dřevěný sanktusník. Loď je plochostropá, presbytář má tři klenby s hřebínky a sakristie je zaklenuta křížovou klenbou s hřebínky.

V roce 1958 byl kostel zapsán jako národní kulturní památka.

ZVONICE

Součástí areálu je také ohradní zeď se vstupní branou a dřevěná zvonice polygonálního půdorysu. Jedná se o osmibokou stupňovitou dřevěnou stavbu se štenýřovou konstrukcí. Postavena byla po polovině 18. století na místě starší šestiboké vzpěradlové zvonice ze 16. století. Ve zvonici jsou umístěny dva historické zvony: menší, takzvaný Poledník, má rozměr asi 85×85 cm a byl ulit v roce 1542 zvonařem Václavem Konwarzem. Větší zvon, o rozměrech asi 100×100 cm, je nazýván Ježíš nebo také Jan, lidově Hranáč, a byl odlit v roce 1606 zvonařem Beranem. Věnoval jej Zikmund Wazziczky – semínsky richtář. Je na něm nápis po celém obvodu na spodní části: „Hle já zvon, nikdy nezvěstuju klam, chválím Boha pravého, lid svolávám, shromažďuji kněžstvo.“

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube