07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pardubice-Lány na Důlku, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 17:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Jednolodní, pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postavený na hřbitově v Lánech na Důlku roku 1802, na místě původního dřevěného kostela z r. 1787, zničeného vichřicí r. 1798.

Zařízení pochází většinou z 2. poloviny 18. století, hlavní oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého, s figurálními řezbami je z 19. století. V lodi je malý deskový obrázek Bolestné Panny Marie z 1. poloviny 17. století. R. 1806 instalovány varhany, r. 1933 nahrazeny novými varhanami – varhanář J. Hubička. Kostel byl r. 2003 zařazen mezi kulturní památky ČR. Filiální římskokatolický kostel spadá pod farnost Rosice nad Labem.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube