07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Makov, kostel sv. Víta

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:40
Mše svatá
18:45 - 18:55
Úvodní slovo
19:00 - 19:30
Koncert mladých umělců
21:00 - 22:00
Zapal svíci za ...
ztišení a osobní modlitba
22:00 - 22:00
Rozloučení a slůvko na dobrou noc

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 24.05.2024)

So
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

 

Obec se rozkládá na úpatí Českomoravské vrchoviny 10 km západně od Litomyšle. Leží v nadmořské výšce 430. Počet obyvatel: 351 První písemná zpráva o Makovu je z roku 1349. Počátky Makova však sahají do konce 1. tisíciletí, jak napovídá jeho jméno, odvozené od planého máku. Jména odvozená od přírodních názvů patří totiž k nejstarším. Důkazem může být nález kamenné sekery a rytířské ostruhy. KOSTEL od sokolovny[2].jpgDominantou Makova je kostel sv. Víta s věží vyskou 42 metrů. Kostel pochází z počátku druhého tisíciletí, jak lze usoudit i z jeho zasvěcení sv. Vítu, jednomu z nejstarších patronů celého křesťanského světa. O této stavbě se zmiňují dobové zprávy již za vlády posledních Přemyslovců. Původně románská stavba byla několikrát přestavována. V roce 1999 byl zhotoven nový krov a střecha, opravena omítka a provedena nová fasáda. Makovský kostel patří také k nemnoha stavbám, které se mohou pochlubit obrazem od Mikoláše Alše. Mezi zdejší slavné rodáky patřil Jan Lenoch, významný český politik přelomu století. V seznamu obyvatel Makova lze také nalézt předky národního umělce Vincence Makovského. Počtem obyvatelstva i domů převyšoval Makov všechny vesnice západní části pozdějšího litomyšlského okresu po celá staletí až do počátku první republiky. Podle dostupných informací měla obec nejvyšší počet  obyvatel - 659 - v roce 1869. Pozdější úbytek obyvatel byl zaviněn odchodem lidí do měst za prací. Dnes má Makov 138 domů a 351 obyvatel.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube