07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Varnsdorf, kostel Proměnění Páně

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 17:00
Loutková pohádka pro děti – Sváťovo dividlo
Sváťa je z Litoměřic a dorazí s pohádkou "Míša Kulička"
17:00 - 18:00
Z historie kostela, prohlídka chrámu
Mgr. Josef Rybánský z muzea nám povypráví o zajímavě historii Starokatolického kostela. Následuje prohlídka kostela a povídání o Starokatolické církvi s farářem R. Sollochem
18:00 - 18:30
varhanní skladby a biblické slovo
Krátké biblické rozjímání s varhanní hudbou (K. Valešova a R.Solloch)
18:30 - 19:00
Z historie kostela, prohlídka chrámu
Mgr. Josef Rybánský z muzea nám povypráví o zajímavě historii Starokatolického kostela. Následuje prohlídka kostela a povídání o Starokatolické církvi s farářem R. Sollochem
20:00 - 21:00
zazpívá pěvecký sbor Kvíltet
Varnsdorfský soubor Kvíltet vystupuje na různých kulturních a společenských akciích ve Varnsdorfu a okolí. Zazpívá i v našem kostele Proměnění Páně.
21:00 - 22:30
koncert Lee Davidson & Otto Hejnic Band
spirituály, blues, jazz

Informace o kostele

WWW: http://starokatolici.cz

Adresa kostela: Tyršova 1232

GPS: 50°54'27.35"N, 14°37'50.07"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ThMgr. Roland Solloch, farář

STAROKATOLICKÝ KOSTEL VE VARNSDORFU Vznik starokatolického kostela Proměnění Páně (zkráceně Kristova kostela) úzce souvisí s dějinami starokatolického hnutí a je nejstarším starokatolickým kostelem na světě postaveným vlastními prostředky. Protože nebylo možné spoluužívat kostel římskokatolický, rozhodlo představenstvo Katolického spolku (pod kterým se starokatolické hnutí do svého zákonného uznání formálně shromažďovalo) 28. 8. 1872 o stavbě starokatolického kostela. Byla vypsána zvláštní sbírka a byl zakoupen stavební pozemek na kopci dříve zvaném Schürzenův. Záležitost se neobešla bez mrzutostí, neboť okresní hejtman podal udání pro nedovolenou peněžní sbírku. Když se věc vysvětlila, bylo možno ve sbírce pokračovat a začít se stavbou kostela. Kostel byl postaven asi za 1 rok a jeho slavnostní vysvěcení se konalo 27. prosince 1873. Zúčastnilo se ho více než 4000 lidí. V roce 1897 byl tento kostel v souvislosti s přemístěním sídla biskupství prohlášen za katedrální chrám Starokatolické církve v Rakousku, neboť zde bylo sídlo biskupa. Během této doby se zde konaly i evangelické bohoslužby, a to až do roku 1905, kdy byl dostavěn kostel evangelický. Na synodě dne 11. 11. 1995, kdy bylo rozhodnuto o přesunu sídla biskupství z Varnsdorfu do Prahy, bylo též rozhodnuto o tom, že starokatolický kostel ve Varnsdorfu sice přestává být chrámem katedrálním, avšak díky své historii se stane chrámem konkatedrálním, tj. druhým katedrálním kostelem v zemi. V této době byly také dokončeny jeho rozsáhlé opravy, nutné v důsledku komunistické devastace. V kostele se nachází pozoruhodná sochařská díla. Je zde nejvýznamnější Kristova socha na oltáři od Vincence Pilze, která byla instalována v červenci roku 1882. Od tohoto umělce také pochází reliéf „Svatí tři králové“ umístěný nyní v levé lodi vedle presbytáře.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube