07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dubí, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Adresa kostela: Ruská ul.

GPS: 50° 41' 02.40"N, 13° 47' 12.73"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Dudysová

Program:

18:00 zahájení - duchovní slovo

18:15 koncert Clarinet Society

19:30 - 21:00

- komentované prohlídky o historii kostela

- výstava bohoslužebných rouch s komentářem

- komentovaná prohlídka varhan s ukázkou hry na tento nástroj

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube