07.06.2024
NOC KOSTELŮ

České Budějovice, evangelický kostel

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:30
Koncert pěveckého sboru klubu Activ - Zpívání pro radost
lidové a duchovní písně, spirituály - sbormistryně Ludmila Dvořáková
17:30 - 19:30
Květinová dílna nedělní školy
tvořivá dílna, hra, poznávačka
17:45 - 18:20
koncert pěveckého sboru Canzonetta
pásmo duchovních a lidových písní - sbormistryně Petra Nová
19:00 - 19:30
Jan Meisl - bajan
Hudba slavných barokních a klasicistních mistrů
20:00 - 21:00
Hodina s hudbou
pěvecký sbor Ad hoc - sbormistryně Rut Budínová; žesťový soubor Consonare a Consonare junior; Jonáš Budín kytara, Tomáš Sattran a Jaroslava Šlechtová flétny
21:15 - 21:45
kapela Kostelní tíseň
duchovní písně v rockovém podání
22:00 - 22:30
Meditace slovem a hudbou
Meditací provází David Nečil - farář sboru, hudební doprovod - Jan Meisl varhany

Celovečerní program:

Včely na kostelní půdě
Kde všude se dají chovat včely - včelařský kroužek při evangelickém sboru
Prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka evangelického kostela včetně školy zvoníků - 18:30, 19:30, 21:30
výstava Flóra v Bibli
Seznámení návštěvníků s biblickou flórou - rostliny, fotografie, texty

Informace o kostele

WWW: http://ceske-budejovice.evangnet.cz

Adresa kostela: tř. 28. října 28

GPS: 48°58'53.836"N, 14°28'29.26"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michaela Krištůfková

Návaznost na dopravu:

Nejlépe se k nám dostanet městskou hromadnou dopravou a to buď na zastávku Mariánské náměstí - jedete-li od nádraží nebo Na sadech (Poliklinika Sever) jedete-li od sídlišť Vltava či Máj. Z těchto zastávek je to ke kostelu 3-5 minut chůze do ulice 28. října. Kostel stojí v řadě ostatních domů, ale snadno ho poznáte podle věže, žluté fasády a vysokých oken. Jedete-li autem, pak je nejvýraznějším orientačním bodem vysoká budova hotelu Clarion (bývalý Gomel) na Pražské třídě. Naše ulice 28. října je druhá rovnoběžná s Pražskou. Můžete se také ptát na Mariánské náměstí nebo obchodní centrum IGY - vše je poblíž.

Evangelický kostel vystavěný na přelomu století si postavili v Českých Budějovicích němečtí luteráni. Až do roku 1934 sloužil společně pro německý evangelický sbor i pro sbor Českobratrské církve evangelické. Po válce pak kostel připadl sboru Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích, který v něm sídlí dodnes. Evangelický sbor v Českých Budějovicích je poměrně velkým společenstvím věřících lidí, kteří cítí, že víra není jenom záležitostí jednotlivce, ale že přirozeně vede do společenství. Sbor je místo, kde můžeme svou víru společně prožívat, společně naslouchat Božímu slovu a setkávat se u svátostí, navzájem se podporovat a podpírat ve svých starostech, vychovávat své děti, společně se radovat a sloužit svému okolí. Všichni členové sboru se schází každou neděli při  pravidelných bohoslužbách, zhruba jednou za měsíc je Večeře Páně, eucharistie. Během bohoslužeb bývá většina dětí v Nedělní škole, kde jim učitelé vykládají biblické příběhy přiměřeně jejich věku. Kromě toho přicházejí děti na své "nábožko", které se koná na faře. Se základy víry se seznamují konfirmandi, kteří se připravují ke křtu nebo k přijetí jeho závazku na konfirmační přípravě. Schází se i mládež, která si sama stanovuje témata svých setkání. Pro dospělé je určena biblická hodina nebo třeba pěvecký sbor. Pokud se chcete naučit na pozoun či trumpetu, můžete navštívit výuku hry na žestě ve sdružení Consonare. Jednou za měsíc bývají Stříbrné lišky, kde se schází senioři.

Své zázemí mají ve sboru také skauti.

Sbor také poskytuje zázemí skupině Anonymních alkoholiků, kteří se schází každé pondělí a organizaci Al-anon, která sdružuje rodinné příslušníky lidí zasažených závislostí na alkoholu. Kromě těchto pravidelných akcí pořádáme výlety, koncerty, tábory pro děti, přednášky, sbor udržuje živé kontakty s evangelickými církvemi v Pasově a Linci. O všech těchto aktivitách a akcích se můžete dozvědět na našich webových stránkách. bohoslužby

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube