10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Boršice, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 10. června 2022

20:00 - 21:00
hudební kvízy
Poznávej hudební nástroje, zazpívej písničku, zahraj na xylofon
20:00 - 21:00
Soudobé hudební žánry v duchovním prostředí
Prezentace jednotlivých hudebních žánrů, které v současné době mládež poslouchá
21:00 - 23:00
vystoupení scholy od vzniku až po současnost
Vznik prvního hudebního doprovodu při mši svaté, navazující scholy až do současnosti. Vystupovat bude 5 skupin.
23:00 - 24:00
adorace
možnost ztišení a setrvání před Nejsvětější svátostí

Celovečerní program:

Přepisování Bible
po celou dobu programu bude možnost pokračovat v přepisování Bible
informace o duchovní hudbě
prohlídka kostela

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube