07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dolní Studénky, kostel sv. Linharta

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 19:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:15
Prohlídka věže kostela s doprovodem v 15-ti minutových intervalech
18:00 - 19:30
Volná prohlídka kostela a výstava bohoslužebných předmětů, svícnů a rouch v zákristii
19:00 - 19:20
Malé hudební překvapení
Krátké hudební vystoupení nevidomého studenta "Ježkárny" v Praze - hra na klarinet a zpěv s vlastním doprovodem na ukulele.

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube