10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dřevohostice, kostel sv. Havla

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:45 - 18:00
Vyzvánění nových zvonů
Zvony byly vyrobeny, slavnostně posvěceny a vyzdviženy v roce 2021. Nachází se v nedaleké zvonici.
18:00 - 19:00
Komentovaná mše svatá
19:00 - 19:30
Divadelní vystoupení - Ze života sv. Havla
Žáci Základní školy v Dřevohosticích pod vedením paní ředitelky PaedDr. Nataši Kučerové
19:30 - 20:00
Hudební program
Schola
19:30 - 22:00
Občerstvení
Káva, čaj na faře a návštěva farního vinného sklípku s ochutnávkou vína z Arcibiskupských sklepů
20:00 - 20:30
Komentovaná prohlídka kostela
Mgr. Zdeněk Smiřický
20:00 - 22:00
Prohlídka kostela, možnost osobního zamyšlení, modlitby
Otevřena sakristie, kůr, zvonice, výstava historických fotografií

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26.02.2022)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
7:30 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Kostel sv. Havla je pozdně barokní církevní přestavba z druhé poloviny 18. století. Byl vystavěn z chrámu původního českobratrské sboru, který v té době byl již opuštěný. Základní kámen stavby bratrského sboru byl položen r. 1579 za správce  Jana Blahoslava, rodáka z Přerova, biskupa jednoty bratrské.

Roku 1771 ke kostelu sv. Havla byl přistavěn presbytář a dvě sakristie. V této podobě se nám zachoval do dnešní doby. Chrám sv. Havla je 32 m dlouhý, 10 m široký, klenutý, vydlážděný čtvercovými kamennými deskami. Roku 1871 byly provedeny menší úpravy kostela, byl vystavěn kamenný hlavní oltář a další čtyři boční oltáře (oltář zasvěcený sv. Kříži, sv. Františkovi Xaverskému, sv. Josefovi a oltář k Zvěstování Panny Marie). Všechny tyto oltáře jsou opatřeny obrazy od ex - jezuity Ignáce Raaba. Namalovány byly r. 1800. Nástropní obraz na klenbě nad hlavním oltářem představuje sv. Havla poustevníka v Bregensi u Bodamského jezera, je dílem významného akademického malíře Jano Kohlera. Varhany postaveny r. 1874 Janem Vejmolou z Brna, mají 15 hlasů, 16 rejstříků a 1228 píšťal. Nad jednou sakristií je oratorium a nad druhou depositář. Pod kostelem uprostřed je hrobka bývalých pánů dřevohostických - baronů Kaltschmidtů a pod kněžištěm baronů z Badenfeldu. Nad hlavním vchodem se tyčí 31 m vysoká věž.

Proti hlavnímu vchodu do kostela stojí budova fary. V dnešní podobě byla vystavěna r. 1675 Janem Kaltschmidtem, na místě zpustlého bratrského domu.

Zvony však jsou zavěšeny ve věži zvonice, vzdálené asi 20 m od kostela, vystavěné pravděpodobně r. 1521. Před první světovou válkou byly na věži čtyři zvony: velký zvon Maria z r. 1721, dva menší Josef a Michal z  r. 1745 a Umíráček  z r. 1749. V době první světové války byly zvony rekvirovány. Po druhé světové válce se podařilo zachránit zvon Maria a Umíráček. Zvon Maria praskl roku 1948, ale zvonil až do roku 2010, kdy definitivně pukl.

V roce 2020 se vedení obce s farností domluvilo na pořízení nového zvonu Maria. Byla vyhlášena veřejná sbírka s velkou štědrostí lidí, firem, spolků a obcí se podařilo vybrat peníze na zvony dva. Výroba obou zvonů byla svěřena do rukou vyhlášené zvonařky z Brodku u Přerova Leticie Vránové- Dytrychové a jejích pomocníků. Počátkem června byl odlit nejprve 640 kilogramů těžký zvon, nazvaný po své předchůdkyni Maria a ozdobený reliéfem Panny Marie Svatohostýnské. Druhý zvon sv. Havel spatřil světlo světa 29. června. Váží 350 kilogramů a je dekorován obrazem svatého poustevníka, jemuž je zasvěcen dřevohostický kostel. Dne 14. 8. 2021 byly zvony slavnostně požehnány arcibiskupem Janem Graubnerem a zavěšeny na místní zvonici.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube