07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Cholina, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:55
Mše svatá s adorací
P. Josef Jelínek
19:00 - 19:05
Zahájení Noci kostelů
Uvítání P. Josef Jelínek
19:05 - 20:15
Koncert duchovní hudby
Stará duchovní hudba v provedení scholy Pramen a Ensemble Amitié
20:20 - 20:45
Komentovaná prohlídka kostela
Nahlédnutí do historie poutního místa s možností prohlídky kostela s milostnou sochou Panny Marie s výkladem průvodce

Informace o kostele

WWW: https://farnostcholina.cz/

GPS: 49°39'31.608"N, 17°2'44.232"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Iva Endelová

Původně gotický chrám (zasvěcený původně sv. Anně) sestával z oddělené české a německé části. Renesančně byl přestavěn v r. 1605, v době třicetileté války zpustošen švédskými vojsky (r. 1643), v r. 1661 skromně opraven. Do dnešní novogotické podoby se štíhlou věží byl přestavěn měrotínským stavitelem Vincencem Vodičkou v druhé polovině minulého století, znovu vysvěcen byl roku 1867. Chrám má hlavní a příčnou loď a presbytář pocházející z původního gotického kostela. Kaple v příčné lodi jsou zasvěceny sv. Josefu a sv. Filoméně, u vchodu do kostela jsou kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína. Hlavní oltář (novogotický) je z dubového dřeva se sochami Panny Marie s Ježíškem (přenesenou sem v r. 1700, ta byla v roce 1995 odcizena), a čtyř evangelistů, dále jsou zde obrazy sv. Cyrila a Metoděje a Zvěstování Panny Marie. Od roku 1637 se konají pouti k zázračné soše Panny Marie Cholinské, tradice nebyla nikdy přerušena. Zdroj: Wikipedie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube