10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Cholina, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:45
Mše svatá
Mši svatou slouží P. Martin Mališka
18:55 - 19:00
Zahájení Noci kostelů
Přivítání a zahájení P. Martin Mališka
19:00 - 20:30
Úryvky z dějin poutního místa Cholina a dobová hudba
Procházka minulostí s úryvky z kronik a vlastivědných knih doplněná dobovou hudbou v podání scholy Pramen a jejích hostů
20:30 - 21:30
Prohlídka objektu fary
Možnost prohlédnutí celého objektu včetně opravené společenské místnosti s výstavkou starých fotografií a dokumentace nejnovějších oprav a se starou hudbou v reprezentačním sále.
21:30 - 21:45
Svátostné požehnání

Informace o kostele

WWW: https://farnostcholina.cz/

GPS: 49°39'31.608"N, 17°2'44.232"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Iva Endelová

Původně gotický chrám (zasvěcený původně sv. Anně) sestával z oddělené české a německé části. Renesančně byl přestavěn v r. 1605, v době třicetileté války zpustošen švédskými vojsky (r. 1643), v r. 1661 skromně opraven. Do dnešní novogotické podoby se štíhlou věží byl přestavěn měrotínským stavitelem Vincencem Vodičkou v druhé polovině minulého století, znovu vysvěcen byl roku 1867. Chrám má hlavní a příčnou loď a presbytář pocházející z původního gotického kostela. Kaple v příčné lodi jsou zasvěceny sv. Josefu a sv. Filoméně, u vchodu do kostela jsou kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína. Hlavní oltář (novogotický) je z dubového dřeva se sochami Panny Marie s Ježíškem (přenesenou sem v r. 1700, ta byla v roce 1995 odcizena), a čtyř evangelistů, dále jsou zde obrazy sv. Cyrila a Metoděje a Zvěstování Panny Marie. Od roku 1637 se konají pouti k zázračné soše Panny Marie Cholinské, tradice nebyla nikdy přerušena. Zdroj: Wikipedie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube