02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Jesenec, kostel sv. Libora

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:30 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:15
Zahájení
18:15 - 18:30
Malý houslový koncert
G. F. Händel: Sarabanda, E. Morricone: Misie malé houslové trio: L. Bílá, P. Hádrová, K. Ošlejšková
18:30 - 19:00
Tebe Bože chválíme!
Vystoupení scholy při kostelu sv. Libora pod vedením MUDr. Karla Martínka
19:00 - 20:00
300 let od úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichela
...s přihlédnutím k jeho možnému autorství kostela sv. Libora v Jesenci. Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno), historik umění
20:00 - 20:30
Gregoriánský chorál
ukázky z pokladu Církve

Informace o kostele

Architektem kostela, postaveného na začátku 18. stol., byl J. B. Santini Aichl. Kostel byl zasvěcen sv. Liborovi (Liboriovi), který byl uctíván jako pomocník nemocných a byl vystavěn na přání šlechtičny Zuzany Kateřiny Liborie z Dietrichsteina, rozené ze Zástřizlí, která takto chtěla poděkovat za uzdravení ve své rodině. Pouť zde probíhá v neděli po svátku sv. Libora (23.července).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube