10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Kokory, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 19:30
"Otevřené dveře"
můžete vstoupit do zákristie, na kazatelnu či oratoř, kůr i do věže kostela
19:30 - 20:00
Hudební vystoupení místní scholy
20:00 - 20:30
Vyhlášení výsledků o nejzajímavější výkres na téma "Nebe, peklo, ráj"
výstava výkresů dětí ZŠ Kokory před vstupem do kostela. Možnost hlasování - 3 díla z I. stupně a 3 díla z II. stupně se mohou těšit na odměny
20:30 - 21:00
Divadelní scénka - Ukřižování Pána Ježíše
divadelní scénka, kterou připravila mládež z místa a okolí

Informace o kostele

GPS: 49°29'48.079"N, 17°22'37.013"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Kráčmarová

Nynější kokorský kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie je v pořadí již druhý. První nepřímá zmínka o kostele v Kokorách je 11.1.1371 v poznámce "Zbyněk z Kokor si ponechává patronátní právo". Tento první kostel postavili vladykové kokorští, kteří se psali "páni z Kokor", latinsky "de Cocora."

První farář byl v Kokorách od roku 1373 a jmenoval se Racek. Byl synem kokorského rytíře. Druhým farářem byl jeho příbuzný jménem Mrakeš. V té době u nás vládl Karel IV. - otec vlasti. Postupem času se románsko-gotický kostel rozpadal a nebylo jej možno opravit. Proto byl zbořen a na témže místě byl postaven nový.

Významným a nepřehlédnutelným stavebním doplňkem vstupu do kokorského kostela je kryté schodiště se 60-ti žulovými schody. Z iniciativy faráře P.Ignáce Korhoně, který působil v Kokorách v letech 1921 až 1942 byly prošlapané schody nahrazeny novými, žulovými. Na každém schodu je vytesáno jméno dárce a tím se schodiště stalo památníkem starých rodů kokorské farnosti, z nichž některé již zanikly.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube