07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kokory, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
Vyzvánění zvonů
18:05 - 18:45
Mše svatá za farníky a občany obce Kokory
hudební doprovod - schola
18:45 - 19:00
Ukazovací písničky nejen pro nejmenší
19:00 - 20:00
Kam se jindy nedostanete
možnost nahlédnou do zákoutí kostela – kůr, zákristie, kazatelna, věž, oratoř
20:00 - 20:30
Prostor ke ztišení, modlitbě
možnost zapálení svíčky u hřbitovního kříže
20:30 - 21:00
Vystoupení místní scholy

Celovečerní program:

Kvíz nejen pro děti, dílnička pro děti a drobné občerstvení
Kvíz - znáš okolí místního kostela? Dílnička pro děti - tvorba srdce.

Informace o kostele

GPS: 49°29'48.079"N, 17°22'37.013"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Kráčmarová

Nynější kokorský kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie je v pořadí již druhý. První nepřímá zmínka o kostele v Kokorách je 11.1.1371 v poznámce "Zbyněk z Kokor si ponechává patronátní právo". Tento první kostel postavili vladykové kokorští, kteří se psali "páni z Kokor", latinsky "de Cocora."

První farář byl v Kokorách od roku 1373 a jmenoval se Racek. Byl synem kokorského rytíře. Druhým farářem byl jeho příbuzný jménem Mrakeš. V té době u nás vládl Karel IV. - otec vlasti. Postupem času se románsko-gotický kostel rozpadal a nebylo jej možno opravit. Proto byl zbořen a na témže místě byl postaven nový.

Významným a nepřehlédnutelným stavebním doplňkem vstupu do kokorského kostela je kryté schodiště se 60-ti žulovými schody. Z iniciativy faráře P.Ignáce Korhoně, který působil v Kokorách v letech 1921 až 1942 byly prošlapané schody nahrazeny novými, žulovými. Na každém schodu je vytesáno jméno dárce a tím se schodiště stalo památníkem starých rodů kokorské farnosti, z nichž některé již zanikly.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube