07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Letovice, kostel sv. Prokopa

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 18:00
Modlitba sv. růžence
18:00 - 18:45
Mše svatá
18:45 - 22:00
Volná prohlídka kostela s výstavou historických mešních rouch (oděvů) a sakrálních předmětů z depozitáře kostela
Možnost prohlídky výstavy historických mešních rouch (oděvů), bohoslužebných nádob a předmětů.
21:00 - 22:00
Modlitba a rozjímání při svitu svící doprovázená zpěvem

Informace o kostele

WWW: http://farnostletovice.cz

GPS: 49°32'52.44"N, 16°34'39.36"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Sedláček

Návaznost na dopravu:

Město Letovice se nachází na severním okraji Jihomoravského kraje. Vzdálenost od: Brno 40 km, Blansko 23 km, Boskovice 12 km.

Autem: z Brna po silnici I/43 (E 461), směr Svitavy. Autobusem: dálkové linky z Brna staví v Letovicích. Vlakem: trať Brno – Česká Třebová, železniční stanice Letovice.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 08.08.2016)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
7:30 celý rok, každý týden

Farní kostel sv. Prokopa byl vystavěn na návrší nad městem ve druhé polovině 14. století, za pánů z Ronova a Letovic, kteří vlastnili letovické panství. Přestavěn byl ve třetí třetině 17. století v barokním slohu. Gotickou zůstala kaple Panny Marie a sakristie. V roce 1847 byla přistavěna hranolovitá věž, která nahradila dřevěnou zvonici stávající samostatně před kostelem. Unikátní jsou náhrobky šlechty a měšťanů na vnitřních stěnách kostela. V kostele se nachází šest oltářů. K nejcennějším se řadí rokokový oltář Panny Marie Bolestné. V letech 1932 až 1940 provedl výmalbu kostela letovický akademický malíř Jan Daněk. Při pozdější výmalbě byly některé části této malby zachovány. Původní obrazy Křížové cesty v r. 1986 nahradily dřevěné plastiky řezbáře Jaroslava Vaňka, Fara v Letovicích je připomínána již v roce 1343. Po roce 1544 do roku 1630, za panování hrabat z Hardeku, luteránské orientace, byla hlavní loď kostela užívána protestanty. Katolíci mohli užívat pouze kapli Panny Marie se samostatným vstupem a kůrem. Do roku 1846 byl prostor kolem kostela využíván jako hřbitov. Ke kostelu vede zastřešené schodiště „fortna“. Patronem kostela a celé farnosti je svatý Prokop, který se stal r. 1204 po Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi čtvrtým českým světcem a spolu s nimi je zemským patronem.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube