07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pavlovice u Kojetína, kostel sv. Ondřeje

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 20:15 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 19:00
Zahájení Noci kostelů
Zvony Cyril a Metoděj, Panna Maria a Ondřej zahájí Noc kostelů v Pavlovicích u Kojetína
19:00 - 19:05
“Dvořák 120”
Zveme Vás ke společnému hraní a zpěvu při příležitosti 120. výročí úmrtí Antonína Dvořáka.
19:05 - 19:20
Skladby pro varhany - Tomáš Pospíšil
Skladby na varhany zahraje Tomáš Pospíšil
19:20 - 19:30
Zpívání našich nejmenších
Několik písniček dětí v doprovodu kytary
20:10 - 20:15
Společná modlitba
Modlitba za farníky a občany.

Celovečerní program:

Výstava "Svatí v našem kostele"
Popis památek v našem kostele na plakátech.
Cesta srdce
Krátká zamyšlení o srdci s citáty z Bible.
Prohlídka kostela a věže
Přijďte si prohlédnout kostel sv. Ondřeje s možností nahlédnout i do běžně nepřístupných prostor ve věži kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostpavlovice.cz/

GPS: 49°18'6.769"N, 17°12'51.358"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Markéta Novotná

Farní kostel sv. Ondřeje v Pavlovicích u Kojetína je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Stavba kostela v dnešní podobě v barokním stylu byla dokončena roku 1727 na místě kamenného kostela pocházejícího pravděpodobně již z 11. století – při bourání se ve věži našel nápis MIV (1004). Kolem původního kostela se nacházel hřbitov ohraničený dřevěným plotem.

V době výstavby kostela patřila obec Pavlovice u Kojetína k farnosti Tištín, kterou tehdy spravoval farář P. Matěj Božek z Příbora (tuto farnost spravoval celých 36 let, zemřel v roce 1738). Ten nejprve roku 1719 nechal nahradit dřevěný plot kolem hřbitova zídkou se dvěma budovami – „kapličkami“ (ty však nikdy jako kaple nesloužily – jedna z nich sloužila jako márnice a druhá jako sklad nářadí apod.), dále nechal vystavět novou věž a roku 1726 započala stavba nového, dnešního kostela.

Kostel byl původně vybaven velmi skromně. Avšak v roce 1788 byl josefínským dekretem zrušen františkánský klášter v Kroměříži a následně zbořen k němu patřící kostel Nejsvětější Trojice. Tehdejší farář P. Jiří Ležatka vyzískal podstatnou část vybavení z tohoto kostela pro kostel v Pavlovicích – jednalo se především o hlavní oltář a vzácnou pozdně gotickou dřevořezbu znázorňující Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí. Kostel byl v té době zasvěcen sv. Ondřeji, patronovi obce, ale hlavní oltář byl zasvěcen Nejsvětější Trojici.

V roce 1828 při opravách kostela poškozeného úderem blesku byly provedeny změny v interiéru – obraz sv. Ondřeje byl přemístěn na hlavní oltář, sousoší Korunování Panny Marie Nejsv. Trojicí bylo umístěno nad boční oltář. Toto vzácné sousoší zůstalo v kostele až do roku 1999, kdy bylo (přes velkou nelibost farníků) odvezeno do Olomouckého arcibiskupského depozitáře.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube