07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pavlovice u Přerova, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

První zmínky o pavlovické farnosti sahají do poloviny 14. století. V 17 století byly Pavlovice přifařeny na 23 let do Oseka nad Bečvou a pak 39 let do Dřevohostic. K nejvýznamnějším kněžským osobnostem této doby patří Jan Jiří Ignác Středovský, hlasatel slovanské vzájemnosti, autor první tištěné obrany českého jazyka a historik Moravy. Rytina pavlovického kostela se nachází na titulní straně jeho spisu Sacra Moraviae historia.

V letech 1780-1781 byl postaven nový farní kostel, který měl ve svém interiéru i šest náhrobků, z nichž tři se zachovaly až do dnešní doby a jsou umístěny ve vstupní části kostela. Koncem 19. století byla značně poškozena statika kostela a i přes různé snahy o odvodnění a záchranu kostela bylo nutné kostel v zájmu bezpečnosti strhnout a na jeho místě postavit nový.

Současný kostel byl postaven v letech 1885-1886 a patronem byl pavlovický statkář Alfred Skene starší, který zaplatil třetinu nákladů a zbývající dvě třetiny zaplatili farníci. Z původního kostela zůstala pouze věž z roku 1555, klenba nad varhanami a část vnitřního vybavení. Kostel má pět oltářů: hlavní sv. Jiljí, opata, a boční oltáře sv. Cyrila a Metoděje, Neposkvrněného početí Panny Marie byly převzaty z předešlého kostela. Ze starého kostela byl do boční kaple také převzat oltář sv.Kříže, lavice a křtitelnice.Sousoší nad ní a kazatelna je z roku 1885. Obětní stůl je ze soukromé olomoucké kaple ThDr. Františka Jemelky, tučínského rodáka. V roce 1887 věnoval kostelu sochu P. Marie Lurdské pavlovický rodák P. Ignác Gibala. Varhany z roku 1896 jsou z krnovské továrny Rieger, která je v roce 1967 i rekonstruovala. Další rekonstrukci varhan provedl v nedávné době náš současník místní varhaník a varhanář Stanislav Smoček. Křížová cesta z roku 1910 je dílem přerovského profesora gymnázia Ludvíka Sojky. Pavlovické historické zvony z doby J.J.I.Středovského byly v roce 1916 zabaveny a roztaveny k válečným účelům. Stejný osud stihl v roce 1942 i čtyři nové zvony z roku 1923. Z původních zvonů zde zůstal jen zvon Sv.Kříž z roku 1865. V roce 1973 byly odlity dva nové zvony v brodecké zvonařské dílně.

Od roku 1994 kostel procházel postupnými úpravami interiéru i exteriéru za přispění okolních obcí a místních farníků, které byly završeny zhotovením nové fasády. Nyní kostel září do širokého okolí a je krásnou dominantou místní krajiny.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube